Ceník

Inspekce nemovitostí NEMOPAS

základní ceníkové ceny platné od 1.1.2024
Typ služby cena bez DPH cena s DPH
Prohlídka s inspektorem byt od 6 000 Kč 7 260 Kč
Prohlídka s inspektorem RD od 7 200 Kč 8 712 Kč
Inspekce nemovitostí ZÁKLAD byt (do 200m2) od 12 000 Kč 14 520 Kč
Inspekce nemovitostí ZÁKLAD RD (do 200m2) od 14 400 Kč 17 424 Kč
Inspekce nemovitostí ZÁKLAD PLUS byt (do 200m2) od 15 000 Kč 18 150 Kč
Inspekce nemovitostí ZÁKLAD PLUS RD (do 200m2) od 17 400 Kč 21 054 Kč
Inspekce nemovitostí STANDARD byt (do 200m2) od 15 600 Kč 18 876 Kč
Inspekce nemovitostí STANDARD RD (do 200m2) od 19 200 Kč 23 232 Kč
Inspekce nemovitostí KOMPLET byt (do 200m2) od 25 800 Kč 31 218 Kč
Inspekce nemovitostí KOMPLET RD (do 200m2) od 30 000 Kč 36 300 Kč
Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny.

Inspekce ONLINE

základní ceníkové ceny platné od 1.1.2024
Typ služby cena bez DPH cena s DPH
Inspekce RD online - bez METTERPORT od 4 900 Kč 5 929 Kč
Inspekce RD Online - do 65 m2 od 8 400 Kč 10 164 Kč
Inspekce RD Online - od 66 m2 - do 100 m2 od 9 500 Kč 11 495 Kč
Inspekce RD Online - od 101 m2 - do 150 m2 od 9 900 Kč 11 979 Kč
Inspekce RD Online - od 151 m2 - do 200 m2 od 10 300 Kč 12 463 Kč
Inspekce RD Online - od 200 m2 - do 300 m2 od 10 900 Kč 13 189 Kč
Inspekce RD Online - nad 300 m2 - příplatek za každých započatých 100 m2 od 900 Kč 1 089 Kč
Doprava - počáteční bod cesty - Kolín - cena za km od 8 Kč 10 Kč
Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny.

Certifikace výstavby NEMOPAS

základní ceníkové ceny platné od 1.1.2024
Typ služby cena bez DPH cena s DPH
Certifikace výstavby – 1. část – supervize projektu od 14 400 Kč 17 424 Kč
Certifikace výstavby – 2. část – kontrola po dokončení spodní stavby od 6500 Kč 7 865 Kč
Certifikace výstavby – 3. část – kontrola v průběhu realizace svislých obvodových konstrukcí od 6500 Kč 7 865 Kč
Certifikace výstavby – 4. část – kontrola v průběhu realizace vodorovných konstrukcí od 6500 Kč 7 865 Kč
Certifikace výstavby – 5. část – kontrola po dokončení hrubé stavby od 6500 Kč 7 865 Kč
Certifikace výstavby – 6. část – kontrola skladeb (před zaklopením SDK) od 6500 Kč 7 865 Kč
Certifikace výstavby – 7. část – kontrola po dokončení bez provedení měření od 14 000 Kč 16 940 Kč
Certifikace výstavby – 8. část – kontrola po odstranění nedostatků od 6500 Kč 7 865 Kč
Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny.
 

Průkaz energetické náročnosti NEMOPAS (PENB)

základní ceníkové ceny platné od 1.1.2024

Tuto službu je možné objednat pouze v kombinaci s jinou službou - např. INSPEKCE NEMOVITOSTI

Typ služby cena bez DPH cena s DPH
Průzkum a zaměření objektu od 5000 Kč 6 050 Kč
PENB RD - prodej nebo pronájem
Vypracování průkazu ENB dle vyhl. 264/2020 Sb.
od 4 900 Kč 5 929 Kč
PENB RD v projektové fázi - novostavba nebo rekonstrukce
Vypracování průkazu ENB dle vyhl. 264/2020 Sb.
od 5 500 Kč 6 655 Kč
Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny.

Odborné a diagnostické služby NEMOPAS

základní ceníkové ceny platné od 1.11.2023
Odborné služby pro řešení vady nebo poruchy na objektu
Typ služby cena bez DPH cena s DPH
Konzultace na místě od 4 500 Kč 5 445 Kč
Konzultace na místě a vyjádření od 8 000 Kč 9 680 Kč
Odborný posudek od 35 000 Kč 42 350 Kč
Znalecký posudek od 45 000 Kč 54 450 Kč
Diagnostické služby
Typ služby cena bez DPH cena s DPH
Termovizní měření rodinného domu z exteriéru (bez vyhodnocení) od 3 500 Kč 4 235 Kč
Termovizní měření rodinného domu z exteriéru s vyhodnocením snímků od 5 000 Kč 6 050 Kč
Termovizní měření v interiéru rodinného domu při udržovaném podtlaku (Blower Door test) od 6 500 Kč 7 865 Kč
Měření teploty a vlhkosti vzduchu - instalace zařízení pro krátkodobé či dlouhodobé měření. Následné vyhodnocení dat od 5 500 Kč

6 655 Kč

Měření vzduchové neprůzvučnosti - měření dvou konstrukcí (stěna, strop apod.) mezi prostory (v jednom prostoru standardní zdroj zvuku a v druhém měřicí přístroj). Porovnání s požadavky předpisů. od 9 500 Kč 11 495 Kč
Měření kročejové neprůzvučnosti - měření dvou konstrukcí (stěna, strop apod.) mezi prostory (v jednom prostoru „dupadlo“ [zdroj kročejového hluku] a v druhém měřicí přístroj). Porovnání s požadavky předpisů. od 5 500 Kč 6 655 Kč
Měření hluku ze stacionárního zdroje - měření jednoho zdroje v jednom místě od 6 000 Kč 7 260 Kč
Měření hluku z dopravy - dvouhodinové měření dopravy v jednom místě od 6 000 Kč 7 260 Kč
Uvedené ceny jsou základní a orientační. Pro zjištění přesné ceny pro konkrétní nemovitost a službu vyplňte poptávkový formulář u příslušné služby na webu nemopas.cz či nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Příslušný regionální inspektor či specialista s Vámi upřesní a optimalizuje Vaší poptávku a nastaví konkrétní ceny a termíny.