Co je inspekce nemovitosti?

Inspekce nemovitostí je proces určený k zjištění technického stavu daného objektu nebo jeho částí. Během inspekce se na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a použití neinvazních měřicích přístrojů hodnotí poruchy a rizika poruch objektu. Pokud inspektor narazí na podezření z poruchy, kterou nelze během standardní inspekce jednoznačně prokázat, klient je o tomto podezření informován. Inspektor také doporučí další specifická měření nebo průzkumy: např. měření úniků tepla pomocí termovizní kamery, akustická měření, měření vzduchotěsnosti obálky budovy atd.

Kdo ji provádí?

Inspekce je vykonávána certifikovanými inspektory nemovitostí, kteří mají odpovídající vzdělání a praxi v oboru. Inspekce nemovitosti je komplexní obor, který slučuje základní technické obory - pozemní stavby, technická zařízení budov, energetika, požární bezpečnost, akustika apod.

Co hodnotí metodika NEMOPAS?

Základem inspekcí nemovitostí Nemopas je propracovaná metodika, která je postavena na vyhledávání rizikových a vadných řešení v devíti technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Metodiku vypracovali odborníci ze znalecké kanceláře Dekprojekt. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik poruch vad v následujících technických oborech:

  • Statika
  • Úniky tepla
  • Izolace proti vodě
  • Zvuk a hluk
  • Technické zařízení budovy
  • Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • Škodlivé látky a zdravé bydlení
  • Povrch podlah a stěn
  • Pozemky

Jakou si vybrat variantu inspekce?

Není vhodné použít stejný typ inspekce pro každou realitní transakci. Pro prodej nemovitosti je ideální zvolit variantu, která nezahrnuje příliš detailní technické specifikace, ale je zaměřena na komplexní popis technického stavu objektu. Pro nákup nemovitosti nebo pro majitele nemovitostí je vhodnější vybrat inspekci, která nad rámec kompletního technického popisu obsahuje i odhad nákladů na opravy nebo úpravy. Tato hloubková analýza je cenná pro plánování budoucích investic a pro informované rozhodování o nákupu, což může potenciálnímu kupci poskytnout přesnější představu o budoucích výdajích.

Ceník služeb