Pro inspektory

Znalecký ústav DEKPROJEKT a NEMOPAS nabízí pro zájemce o činnost v oboru inspekce nemovitostí následující:

Aplikace DEKSOFT - INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

Webová aplikace pro vytváření protokolu o technickém stavu budovy (tzv. Technický průkaz nemovitosti) v několika variantách. Principem použitým pro hodnocení stavu nemovitosti je rozdělení popisu na základní technické obory a v rámci jednotlivých oborů možnost pracovat s předdefinovanou knihovnou rizikových či problematických stavů.
Součástí Aplikace je i Knihovna NEMOPAS - viz níže.

Knihovna NEMOPAS pro aplikaci DEKSOFT - INSPEKCE NEMOVITOSTÍ

V knihovně, jsou podrobně připravena jednotlivá rizika, která komplexně pokrývají příslušný technický obor. Riziko je vždy vysvětleno, jsou u něj uvedeny jeho předpoklady (rizikové faktory) i obvyklé projevy. Součástí jednotlivých rizik je i ocenění běžných sanací a odkazy na příslušné normy a předpisy.
Je zpracováno více jak 120 rizik.

Cena za roční licenci: 9.800,- Kč bez DPH

Program je možno vyzkoušet na 14 dní zdarma (více informací ZDE).

Školení na metodiku inspekce a aplikaci DEKSOF

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ s knihovnou NEMOPAS
On-line školení, ve kterém jsou vysvětleny principy a metodika inspekce, způsob použití aplikace a podrobný rozbor rizik NEMOPAS pro jednotlivé obory.
Školení je vhodné i pro zájemce o členství v Asociaci inspektorů nemovitostí.

Základní cena on-line školení je 5.000,- bez DPH

Základní cena on-line školení + kompletní výtisk publikace "Encyklopedie vad nemovitostí" je 6.000,- bez DPH

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace o možnostech programu, zaškolení a cenových podmínkách kontaktujte Petra Vencla - vedoucího projektu NEMOPAS (petr.vencl@nemopas.cz)