Nejčastější dotazy

Po zaslání poptávky vás kontaktuje nejpozději do 3 pracovních dní inspektor, aby jste se domluvili na konkrétním rozsahu vámi poptávaných služeb. Následně je vypracována online nabídka. Po objednání je z naší strany potvrzena objednávka a spolu sní jsou odeslány podklady pro platbu zálohy (vyžadováno je 50% ceny). Po uhrazení zálohy je domluven termín prohlídky. Po prohlídce je do 10 pracovních dní expedován výstup (pokud není v rámci nabídky stanoveno jinak).

Ceny za inspekci je stanovena dle ceníků (proklik). Uvedené ceny jsou pro objekty velikosti do 250 m2 zastavěné plochy. V případě většího objektu bude cena stanovena individuálně. Všichni členi Asociace inspektorů nemovitostí (proklik) mohou uplatnit slevu 10%. Pro partnery s větším odběrem služeb je možné dohodnout slevu až do výše 20%.

Ano, přijedeme za vámi kamkoliv, ale nejvíce expertů máme k dispozici v okolí Prahy a ve Středočeském kraji. Tam jsme proto schopni najít pružně vhodný termín kontroly, na ostatních místech je nutný při domluvě větší předstih. V případě, že je dojezdová vzdálenost větší než 100 km, bude účtován příplatek za dopravu 5 kč/km bez DPH.

Kontrola nemovitosti v případě prodeje nemovitosti ušetří především možné starosti s budoucí reklamací a riziko možného vracení peněz v rámci reklamace. U nákupu nemovitosti nám inspekce pomůže ušetřit především starosti s nemilým překvapením při odhalení neočekávaných vad a s tím spojených investic. V obou případech se může jednat o statisícové až milionové částky.

Z každé prohlídky je zpracován protokol, který obsahuje titulní stranu s grafickým hodnocením nemovitosti, informace o objednateli a zpracovateli, podrobný popis objektu, závěrečné shrnutí nejdůležitějších vad a nedostatků řazených po jednotlivých technických oborech a seznam hodnocených rizik. Dle zvoleného rozsahu pak může zpráva dále obsahovat orientační stanovení nákladů na odstranění vad, legislativní požadavky apod.