Brožura, která Vám poradí

Podle našich zkušeností je technický stav nemovitosti nejvíce podceňovanou skutečností při nákupu a stanovení ceny nemovitosti. Kupující věnuje velikou energii vyjednání o ceně, ale přitom je pro něj faktický technický stav nemovitosti naprostou neznámou. Tento zarážející stav se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „Kupovat zajíce v pytli.“ a taky je ho možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich parametrů. Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitostí za miliony korun bez znalosti technického stavu je bohužel běžnou praxí. Malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.

V naší technické praxi jsme se stali svědky mnoha nešťastných osudů kupujících, kteří vydali většinu svých prostředků za předražené nemovitosti. Jejich situace je často neřešitelná, a proto jsme se rozhodli na tento stav upozorňovat a kupujícím při nákupu nemovitostí pomáhat. Proto také vznikla tato brožura, která má za úkol upozorňovat na některé z nejzákladnější technických vad nemovitostí.Tento text je pouze nahlédnutím do kuchyně prověřování technického stavu nemovitostí a neklade si za cíl vytvořit systematický návod na kontrolu nemovitosti. Cílem je upozornit na některé běžné vady a jejich rizika a přispět tak k férovému a důvěryhodnému realitnímu obchodu.

Získejte publikaci ZDARMA

V publikaci 18 TIPŮ NA RIZIKA, KTERÁ JE VHODNÉ PROVĚŘIT PŘED POŘÍZENÍM NEMOVITOSTI Vám naši inspektoři představují problémy či potenciálně problematické konstrukce či řešení, se kterými se při své práci setkávají. Po základním popisu problému a případné ilustraci na příkladu Vám vždy popíšeme příčiny, které k danému problému vedou, jak příčiny problému najít či odhadnou a v neposlední řadě Vám orientačně popíšeme jakým způsobem a za jakou ceny lez problém a jeho příčinu odstranit.

Tento text je pouze nahlédnutím do kuchyně prověřování technického stavu nemovitostí a neklade si za cíl vytvořit systematický návod na kontrolu nemovitosti. Cílem je upozornit na některé běžné vady a jejich rizika a přispět tak k férovému a důvěryhodnému realitnímu obchodu.

Poslat brožuru