Auto jako druhý domov

Auto jako druhý domov

Pro řadu lidí je automobil druhým domovem a tráví v něm většinu svého času. To, že je řízení náročné na pornost není třeba připomínat, ale jak jsou na tom tyto domy na kolech z hlediska hluku a jeho vlivu na kondici řidiče?

Problematika nadměrného hluku v našem okolí se v posledních letech stala velmi sledovanou a to nejen z hlediska orgánů ochrany veřejného zdraví, ale také z pohledu samotných obyvatel a občanských sdružení. Lidé jsou na hluk ve svém okolí citlivější a začínají si stále více uvědomovat jeho negativní vliv. Největší pozornost je v hlukové problematice věnována po právu obytnému prostředí a stavbám občanské vybavenosti. Inspektoři nemovitostí se ve spolupráci s Akreditovanou laboratoří AtelierDEK běžně zabývají měřením hluku v domech a to jak ze zdrojů uvnitř domu, tak z vnější zdrojů, především od dopravy.

Pan Dušan pracuje jako obchodní zástupce a obrátil se na inspektory týmu Nemopas se zajímavým požadavkem. Zajímalo ho, jaký má vliv hluk v autě na jeho organismus. Inspektoři na chvíli vyměnili beton a cihly za plech a gumu a instalovali zvukoměry do dvou nejpoužívanějších  typů osobních firemních vozidel v ČR a pro zajímavost také do kabiny moderního kamionu. Měření se provádělo v městském i dálničním provozu. Hluk v kabině řidiče kamionu se měřil na trase Hranice-Trenčín a zpět (cca 280 km). Získané výsledné hladiny hluku jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Typ provozu
Hladina akustického tlaku LAeq[dB]
Osobní automobil střední třídy
Osobní automobil nižší třídy
městský provoz – 50 km/hod
62,3
64,4
dálnice – 130 km/hod
71,9
72,8
dálnice – 130 km/hod + rádio
72,9
73,2

Typ provozu
Hladina akustického tlaku LAeq[dB]
Moderní nákladní automobil s návěsem
městský provoz – 50 km/hod
65,1
okresní silnice – 75-80 km/hod
65,9
okresní silnice - jízda do kopce
67,9
okresní silnice – panelová cesta
68,3
dálnice – 80 km/hod
66,5
trasa celkem
66,9
Rozdíl v hluku 3 decibely už představuje značný rozdíl hlukové zátěže. Je to stejné, jako když k vašemu vysavači spustíte současně druhý, stejně výkonný vysavač.   

Z naměřených výsledků je patrné, že jízda osobním automobilem po dálnici již vykazuje úroveň hluku, která není zanedbatelná. Hluk 70-75 dB přibližně odpovídá hluku spuštěného vysavače ve vzdálenosti 1 m a může mít při delší časové expozici značný vliv na pozornost řidiče. Zajímavé je srovnání změřeného hluku v osobním automobilu s hlukem v kabině řidiče kamionu. Zejména z důvodu nižších rychlostí dosahovaných kamiony se dá prostředí v kabině moderního kamionu hodnotit jako výrazně klidnější.  

Zajímavé je však porovnání výsledku měření v kabině kamionu 66,9 dB s hygienickým limitem pro hluk v pracovním prostředí. Limit pro 8mi hodinovou pracovní dobu je pouhých 50 dB! Z tohoto  úhlu pohledu je pracovní prostředí řidiče kamionu rizikové pro jeho zdraví.

Samostatnou kapitolou jsou při tomto srovnání lidé jako pan Dušan, kteří stráví většinu dne v osobním automobilu při cestách za zákazníky nebo při dopravě drobného zboží. V jejich případě můžeme zatížení hlukem v pracovní době očekávat na úrovni námi změřené hladiny hluku v osobním automobilu, tzn. 70 – 75 dB, což je již velmi výrazné překročení hlukových limitů. Z případu pana Dušana vyplývá, že ochranu před hlukem je třeba řešit nejen ve svém domě nebo bytě, ale i v pracovním prostředí, protože dlouhodobé zatížení hlukem má neblahé důsledky na lidské zdraví a kvalitu života.