Balkóny, velká nemoc starších bytových domů

Balkóny, velká nemoc starších bytových domů

Na starších bytových domech s balkóny hrozí nebezpečí jejich degradace a v nejhorším případě i zřícení. O jednom takovém případě si přečtěte v článku kolegyně na serveru novinky.cz v rubrice Nemoci nemovitostí.

Starší balkony na bytových a rodinných domech jsou jedním z nejbolavějších míst na nemovitostech. Standardní provedení vrstev balkonu z minulého století vede k tomu, že tato konstrukce má velké problémy. O tom by mohl vyprávět pan David, který vede bytové družstvo ve starším bytovém domě.

Dům, kde pan David bydlí, je ze sedmdesátých let minulého století. Každý byt má balkon, na kterém je použita dlažba na betonu. Během let si obyvatelé domu všimli postupně narůstající degradace okrajů balkonů.

Uvědomili si, že je to třeba řešit, protože i jako laici viděli, že jejich balkony nejsou v ideální kondici. Viditelná zkorodovaná výztuž nosných desek byla varováním.

Pozvaní odborníci udělali průzkum poškození a navrhli panu Davidovi, jak má družstvo balkony opravit

příklad

Uvedený příklad je perfektní a alarmující ukázkou jedné ze závažných nemocí nemovitostí, která je bohužel přítomna skoro u všech starých balkonů. Zásadním problémem je to, že voda proniká do vrstev a nosné konstrukce balkonu.

Dřív se předpokládalo, že vyspárovaná dlažba ochrání beton pod ní a jeden asfaltový pás pod betonem zabrání proniknutí vody do nosné konstrukce. Ale právě na mnoha případech stejných jako u pana Davida se zjistilo, že to nefunguje.

Ukazuje se, že ve spárované dlažbě časem vzniknou trhlinky a ani spárovačky nejsou vodonepropustné. Vlhkost se tedy dostane do betonu pod dlažbou. Tam v zimě zmrzne a dojde tím k degradaci betonu a dalšímu zvětšení trhlin v dlažbě.

Časem dojde k odlupování dlažby a kompletní degradaci betonu, jako se to stalo v případě pana Davida. Asfaltový pás pod betonem sice může ochránit betonovou nosnou konstrukci, ale voda na něm stále stojí a neodtéká. Tedy i drobný defekt v pásu či netěsný detail na okraji způsobí, že se do nosné konstrukce voda dostane. Tam pak způsobuje korozi ocelové výztuže.

Další problém

Dalším velkým problémem jsou detaily. Ať už se jedná o ukončení balkonu na čele u okapnice, u balkonových dveří či o prostup tyčí zábradlí. Ty jsou zakotveny do nosné desky balkonu a většinou procházejí skrz izolaci. A způsobu utěsnění tyče balkonu se většinou nevěnovala dostatečná pozornost.

Jak ukazuje případ pana Davida, do takových balkonů zatéká, dlažba se odlupuje, korodují sloupky zábradlí i plechové okapnice. Časem dojde k narušení železné výztuže v nosné desce balkonu a v extrémním případě může dojít ke zřícení části či celého balkonu.

Proto dnes, na základě zkušeností, navrhují specialisté vrstvy balkonu jinak. Pokud chce mít uživatel na povrchu dlažbu do betonu, je třeba, aby vrstva izolace pod betonem byla dostatečně vyspádována a voda z ní mohla spolehlivě odtékat.

Nad izolaci se tedy položí drenážní vrstva z profilovaných fólií. Beton pod lepenou dlažbu se doporučuje opatřit stěrkovou izolací. Jinou cestou je nepoužívat jako povrch balkonu dlažbu nalepenou na beton, ale například velkoformátové dlaždice na podložkách či prkna na roštu. Voda pod tímto povrchem může z izolace volně odtékat.

A pokud je možné vymyslet způsob uchycení zábradlí tak, aby se minimalizoval prostup přes izolační vrstvu, je to ideální.