Chyby izolací spodní stavby - prolomené podlahy

prolomené podlahy

Hrozivě vypadající prolomené podlahy místností v suterénu nezpůsobil výbuch zapomenuté letecké pumy ze druhé světové války, ale jsou důsledkem chybného řešení hydroizolace spodní stavby domu. Místnosti v suterénu měly být zařízeny jako posilovna. Po prvních přívalových deštích se majitelům domku tato představa rozplynula.

Dům je postaven na nepropustných zeminách v lokalitě, kde nebyla možnost odvádět dešťovou vodu do kanalizace. Byly proto zřízeny vsakovací objekty na pozemku kolem domku. Při přívalovém dešti došlo k jejich přeplnění a voda se vrhla k základům domu, pronikla mezi základovou desku a hydroizolaci nad ní. O její síle vypovídají uvedené snímky. V tomto případě dům neměl mít suterén a umístění domu a vsakovacích objektů na pozemku mělo být jiné.

Co bylo příčinou prolomených podlah

Hydroizolace suterénu domu postaveného na málo propustných horninách jsou dlouhodobě silně namáhány vodou. Při dešti se voda hromadí v zásypech kolem domu a v případě nefunkční drenáže tato voda tlačí na izolaci. Situace se zhorší, pokud je do okolí domu (zásypu) svedeno velké množství vody (např. okap, svah k objektu apod.). Za takových podmínek si voda najde každou netěsnost a nedokonalost hydroizolace, aby pronikla do konstrukcí suterénu. Kromě výše uvedeného je třeba počítat se statickým účinkem vody. Voda působí tlakem na stěny a vztlakem na podlahy. V případě, že statik s tlakovou vodou nepočítal nebo je hydroizolace nad základovou deskou, nemusí podlahy vydržet vztlak vody a nadzvednou se nebo prolomí.

Jak se vyvarovat chybám

Je třeba si uvědomit, že k ochraně suterénů nestačí za všech okolností jen vrstva hydroizolačních materiálu. Množství vody a riziko jejího proniknutí do suterénu, nebo také pod podlahu přízemí v nepodsklepeném objektu, závisí už na výškovém osazení objetu do terénu, na tvaru terénu kolem objektu a na odvodnění okolí objektu. Samozřejmě se také projeví propustnost zeminy v okolí objektu a prosákavost úprav na povrchu terénu. Žádné nebo malé riziko hromadění vody v zásypech je jen na štěrku, štěrkopísku nebo písku bez hlinitých příměsí. Je-li zemina v okolí objektu málo propustná pro vodu, bude povrchová voda pronikat do zásypů kolem suterénu nebo kolem přípojek a hromadit se v nich. Hromadění vody kolem suterénu se obvykle řeší pomocí drenáže po obvodu domu, která nahromaděnou vodou zachycuje a odvádí. Aby byla drenáž opravdu funkční po celou dobu trvání domu, musí splňovat poměrně přísná kritéria. Mezi hlavní prvky funkční drenáže patří:
- možnost kontroly a čištění drenáže přes kontrolní šachty,
- přísné oddělení vody drenážní a vody srážkové ze střech a povrchů,
- správná likvidace vody z drenáže s ochranou pro případ, kdy se voda nestíhá odvádět.

Hydroizolační ochrana suterénu domu není pro laika zrovna jednoduchá disciplína a dodatečné odstranění chyb je komplikované a velmi nákladné. Suchý suterén domu v  nepropustných zeminách nacházejí inspektoři Nemopasu jen výjimečně a i v těchto případech je často suchost závislá na drenáži, která je provedena bez možnosti kontroly a vyčištění. Majitel takového domu musí do budoucna počítat s investicí 6 000 až 7 000 Kč za metr běžný nové drenáže.