Inspekce nemovitostí lidem šetří peníze, službu už využily stovky zájemců

Inspekce nemovitostí lidem šetří peníze

PRAHA 19. prosince 2012 – Leader trhu inspekce nemovitostí a expertních posudků projekt Nemopas za letošní rok provedl více než 500 prověrek starších domů a bytů nebo novostaveb. Na téměř každém odhalil nějakou tu vadu. Mnohdy jde o drobnosti řádově za tisíce korun, často se ale inspektoři setkávají na jediném objektu hned s celou řadou závažných vad, jejichž sanace se pohybuje ve stovkách tisíců korun. Meziročně se poptávka po službě inspekce nemovitostí zvýšila téměř desetkrát.

Všechny typy služeb, které pomáhají prodat nemovitost co nejvýhodněji nebo naopak šetří peníze kupujícím, jsou totiž na vzestupu. Mezi ty nejžádanější patří právě inspekce nemovitostí. „Trh s touto relativně novou službou se podařilo velmi rychle rozhýbat. Lidé si totiž uvědomili, že technickou prověrkou domu mohou za částku v řádu jednotek tisíc korun získat jistotu k nezaplacení,“ řekl vedoucí projektu Nemopas Ctibor Hůlka. V řadě případů se podařilo kupujícím vyjednat nižší kupní cenu právě a jen díky závadám, které inspektor odhalil a laik by je přehlédl. Kupující by tak byl nemile překvapen dodatečnou investicí na sanaci.

Inspekci nemovitosti ale nemusí využít jen člověk, který chce dům nebo byt koupit. Častými zákazníky jsou také majitelé nemovitostí, kteří se chystají na prodej a chtějí svému domu dodat v očích zájemců vyšší důvěryhodnost. Expertní posouzení je určeno také pro ty, kdo prostě mají na svém domě nějaký problém nebo jen chtějí znát stav svého domu nebo jeho technologií, aniž by se chystali na jeho prodej.

Mezi nejčastější problémy, se kterými se inspektoři na rodinných domech setkávají, patří především vady u šikmých střech v kombinaci s obytným podkrovím a problémy se vzduchotěsností domů. Velmi často je i u novějších rodinných domů nesprávně řešena ochrana suterénu proti vodě. U novostaveb bytů bývá obvykle problémové napojení oken a balkónových dveří na zateplenou fasádu a balkón či terasu. Častým problémem je také nedostatečné vyspádování parapetních plechů. V některých nových bytových domech se objevují problémy s tzv. kročejovou neprůzvučností mezi chodbou a vlastním bytem. Ve starších nerevitalizovaných panelových domech je zase třeba počítat s nekvalitními okny a obecně problémy s velkými ztrátami tepla a vznikem trhlin od pohybu panelů. Další závažnou skupinou problému jsou zdravotní rizika domů, například při výměně oken ve starším domě může dojít ke zvýšení koncentrace radonu či CO2 v domě.

Co inspektoři posuzují?

Technici Nemopasu provedou statické posouzení, prověří hydroizolaci objektu, změří potřebné údaje pro získání průkazu energetické náročnosti budovy, posoudí hluk, prověří plnění bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků, posoudí stav povrchů podlah, stěn a stav technického zařízení budovy, jako jsou instalace a rozvody. Pokud najdou stopy jakékoli závady nebo rizikové řešení, zajistí prověření pomocí nejmodernějších technologií včetně například termovce či akustické aparatury. Výsledkem jejich práce je pro laika srozumitelný popis aktuálního stavu domu, ale také například nezávislé ocenění nemovitosti včetně vyčíslení nákladů na sanaci vad.

Cena inspekce u částečného posudku bytu začíná na 6000 korunách, u rodinného domu se cena obvykle pohybuje kolem deseti tisíc korun. Inspektoři Nemopasu působí po celé České republice i na Slovensku. 


Nemopas– je technická inspekce nemovitosti, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný stav objektu, budoucí náklady na sanaci vad. Tím výrazně usnadňuje uzavření obchodu a snižuje jeho rizika, zvyšuje důvěru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavření obchodu.

Na zpracování unikátní metodiky inspekce nemovitostí pro Nemopas se podílel přední expert v oblasti vad staveb Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který je inspirátorem této služby v Česku.

Projekt Nemopas vznikl ve společnosti Dekprojekt ze skupiny DEK, což je největší dodavatel stavebních materiálů v ČR.

Kontakt: Marcela Fialková, mediální zastoupení Nemopas, tel: 724 090 754, e-mail: fialkova@profirelations.cz

Fotografie z provádění inspekcí nemovitostí v tiskové kvalitě, video v DV kvalitě a další materiály pro potřeby médií jsou ke stažení na www.nemopas.cz/press