K životu je potřeba kyslík

K životu je potřeba kyslík

Při opravách bytových i rodinných domů kladou jejich majitelé hlavní důraz na snížení spotřeby energií a často zapomínají na důležité hygienické požadavky, tj. hlavně, aby se v domě či bytě neudusili. V souvislosti touto problematikou narážíme při inspekcích na tyto nejčastější problémy.

Nová okna a plynové spotřebiče

Typickým příkladem je výměna původních oken za nová plastová okna v bytech s plynovými spotřebiči typu sporák nebo karma. Nová okna jsou mnohem těsnější, než byla ta původní a neumožňují tak dostatečný přísun vzduchu do místnosti spárou okna. Pokud není dostatečná výměna vzduchu zajištěna, může uživatel bytu narazit již při první revizní kontrole plynových spotřebičů, kdy revizní technik může zakázat provoz plynových spotřebičů v objektu. V krajním případě může být i ohroženo zdraví uživatele, protože při nedostatečné výměně vzduchu dochází při běžném provozu plynového spotřebiče v místnosti k úbytku kyslíku a k postupnému hromadění škodlivých látek (oxidu uhelnatého a nespáleného plynu).

V praxi se tento problém často řeší odstraněním části těsnění v okně. Toto řešení však způsobuje velké nekontrolovatelné tepelné ztráty a nelze ho proto doporučit. Správným řešením je osazení nových oken se speciálními klapkami nebo mřížkami, instalace vzduchotechnické jednotky či přechod na elektrické spotřebiče.

Větrání jader panelových bytů

Závazné hygienické požadavky na větrání bytových jader jsou výrazně podkročovány i při častém nahrazování původních střešních centrálních ventilátorů rotačními hlavicemi. Motory původních systémů jsou mnohdy nefunkční a instalace lesknoucích se větrem poháněných hlavic je mezi investory velmi oblíbená. Rotující hlavice však nemohou centrální ventilátor ani zdaleka nahradit a výsledkem je zcela nefunkční vzduchotechnický systém. Pro splnění základních závazných hygienických limitů je vždy nutné zachovat systém s nucenou ventilací.

Zasklení lodžií

Hygienické hledisko je potlačováno i v případě zasklívání lodžií. Zasklením lodžie dojde k výraznému snížení přísunu čerstvého vzduchu při větrání do interiéru bytu. Nebude-li tento efekt kompenzován zásadním zvýšením intenzity větrání, povede tento stav ke zvýšení koncentrace škodlivého oxidu uhelnatého (CO) v interiéru bytu. Ne všichni uživatelé bytů se zasklenými lodžiemi při větrání interiéru automaticky otevírají i lodžiové zasklení.