Když střecha z asfaltových šindelů nad obytným podkrovím nevětrá

Střecha

S přicházejícími chladnými dny se objevují nemoci domů, které souvisí s nízkými teplotami. Jednou z nich jsou potíže s nedostatečně odvětranými šikmými střechami nad obytným podkrovím. Podobný případ řeší i pan Petr, který má střechu z asfaltových šindelů a v zimě s ní má starosti.

V bytě pana Petra pod šikmou střechou se v zimě občas objevují mokré skvrny na sádrokartonech. Majitel si proto v létě objednal specialistu z Nemopasu, aby mu pomohl najít příčinu problémů. Po otevření části střechy a po průzkumu s využitím endoskopické kamery se ukázalo, kde je potíž.

Na střeše

Na střeše byla asfaltová šindelová krytina, která byla přes podkladní pás přibita na prkenné bednění. Bednění bylo přibito přímo na krokve. Tepelná izolace vložená mezi krokve nebyla sice tlustá jako výška krokví, ale při montáži se občas zkrabatila či navrstvila přes sebe. Lokálně se dotýkala bednění zespoda, čímž přerušila větranou mezeru pod bedněním. Pod krytinou tedy nebyla funkční odvětraná mezera, což způsobovalo problémy. Proč?

Když bydlíme pod šikmou střechou, stoupá v zimě teplý a trochu vlhký vzduch přímo do skladby střechy. Pokud tento vzduch „neuteče” ze skladby odvětráním, dostane se zespoda až ke krytině. Když je krytina relativně těsná (asfaltový šindel s podkladním pásem, plech apod.), vlhký vzduch „neuteče” ani přes krytinu.

Krytina je v zimě obecně hodně studená, nahromaděný vlhký vzduch pod ní zkondenzuje - tato voda nateče zpátky do skladby a nakonec i do interiéru.

V tomto článku neřešíme, že u pana Petra nebyla ve střeše aplikována žádná doplňková hydroizolace - pokud tedy náhodou někde krytina proteče, zateče voda až do interiéru.

Dodavatelé krytin

Dodavatelé „těsných” krytin (např. asfaltových šindelů) důsledně doporučují realizaci spolehlivě funkčního odvětrání pod krytinou. Odvětraná dutina by měla být ideálně vytvořena mezi dvěma vrstvami bednění, dostatečně tlustá a se správně řešenými a dimenzovanými nasávacími a odvětrávacími otvory. Proč tedy střechy nestavět podle jejich těchto doporučení a vyhnout se problémům.