Koupila si přízemní byt, po půl roce začaly vlhnout zdi a objevila se plíseň

Nedostatečný výškový rozdíl

Nedostatečný výškový rozdíl mezi podlahou přízemí v domě a okolním upraveným terénem je jedním z nejčastějších hydroizolačních problémů nepodsklepených domů. Vlhkost v podlahách a na spodku stěn musela ve svém bytě řešit i paní Ulrika.

Paní Ulrika si koupila byt v přízemí v novostavbě malého bytového domu. Po zhruba půl roce ale zjistila, že jí vlhnou zdi u podlahy. Na vlhkých místech se časem objevila plíseň. To se paní Ulrice nelíbilo a vyzvala developera, aby problém odstranil.

Developer nechal udělat do stěn a podlahy sondu a skutečně zjistil na několika místech vlhkost materiálů. Kde se ale voda ve stěnách a podlaze bere?

V bytě paní Ulriky se objevila vlhkost a plísně na spodku stěn.

Pro ověření polohy vodorovné hydroizolace vůči terénu byla při průzkumu objektu provedena i sonda do vnějšího zateplovacího systému.

Specialisté Nemopasu, které posléze developer přizval, provedli kromě sondy do podlahy u stěny i sondu do zateplovacího systému z vnějšku stěn u soklu. Na schématu je patrná výšková poloha podlah, vodorovné hydroizolace a okolního upraveného terénu. Zdá se, že izolace je svisle vytažena dostatečně. Problém je ale ve spoji vodorovné a svislé izolace.

Vzhledem k použitým materiálům, a pravděpodobně i vzhledem k nekvalitní práci izolatérů, je tento spoj netěsný. Nedostatečný výškový rozdíl mezi úrovní upraveného terénu a úrovní vodorovné hydroizolace, která není na kraji vodotěsně vytažena výš, dochází za větších dešťů či při sněhové pokrývce k pronikání vlhkosti do stěn a podlah.

Schéma polohy materiálů a jejich výškových úrovní u podlahy

Upravený terén

Upravený terén kolem domu je často relativně vysoko, spádovaný k domu a bez rozumného odvodnění. Do podlah a zdí pak proniká voda nad vodorovnou hydroizolací.

Nerozdíly

Tyto výškové „nerozdíly” jsou bohužel v současnosti časté. Lidé nechtějí domky se zvýšeným přízemím, do kterých by chodili po schodech.

Vytažení izolace výš se ale často nepovede zcela těsně. Pokud je pak dům pod svahem, a u stěny není vhodná drenáž či jiné odvodnění, voda může u domu nastoupat a proniká nad vodorovnou hydroizolaci.