Lze realizovat dlážděný sprchový kout bezpečně?

Lze realizovat dlážděný sprchový kout bezpečně?

Rozhodujete-li se při rekonstrukci či výstavbě nové koupelny se sprchovým koutem, zda použijete sprchovou vaničku nebo ne, vězte, že při bezchybné realizaci jsou z pohledu rizika poruch obě řešení akceptovatelná. Díky nedostatkům dřívějších dlážděných sprchových koutů s podlahovou vpustí sice panuje obecný názor, že se jedná o rizikovovou variantu. Ale správně udělaný sprchový kout s dlažbou může zcela spolehlivě fungovat. Je ale třeba dát pozor na několik zásadních věcí.

Případ z praxe inspektora
Pan David se zhruba před rokem nastěhoval se svou rodinou do nového rodinného domu v blízkosti Prahy. Dům před nastěhováním byl sice již dokončen, avšak pan David nechal ještě udělat několik drobných dispozičních úprav, mimo jiné např. změnil rozmístění jednotlivých zařizovacích předmětů v koupelně v přízemí. V nově předělané koupelně se objevil moderní sprchový kout s odtokovým žlábkem v podlaze.
Po několika měsíčním užívání koupelny se v zimě začaly objevovat první defekty v podlaze. Dlažba kolem odtokového žlábku začala praskat a nadzvedávat se. Postupem času se kromě mechanických poruch dlažby začaly objevovat i výkvěty solí ve sparách dlažby mimo sprchový kout. Protože podlaha koupelny byla umístěna na terénu, pan David začal mít obavy, zda se něco nestalo s hydroizolací spodní stavby, zda se např. do jílovitého podloží nezačala dostávat odněkud voda, což by způsobilo změnu objemu podloží a tlak na podkladní betonovou desku podlahy přízemí.

Defekty dlažby ve sprchovém koutě: prasklina dlaždice v oslabeném místě, nadzvedávání dlažby viditelné zvláště v blízkosti jejich spár

Pán David se obrátil na odbornou pomoc

V tomto okamžiku se pan David obrátil na odbornou pomoc a pozval na odhalení příčin těchto vad inspektora nemovitostí z Nemopasu. Ten prostudoval dostupnou projektovou dokumentaci, prohlédl detaily soklu domu zvenku, zkontroloval dostupné technologické šachty na pozemku včetně lapačů nečistot dešťových svodů a naštěstí mohl vyloučit příčinu problému spojenou se změnou objemu podloží pod podkladními podlahovými vrstvami na terénu.
Pravé důvody problému se skrývaly uvnitř koupelny. V podlaze koupelny bylo nainstalováno podlahové topení a nebylo provedeno správné pružné oddělenýí podlahových vrstev od navazujících konstrukcí stěn.

Chybný detail napojení soklového obkladu a dlažby. Spojeno tuhou spárovačkou, po odstranění soklu se navíc ukázalo, že dlaždice byla „naražená“ až téměř na zeď a obkladový soklový pásek na jejím konci „seděl“. Díky tepelné roztažnosti materiálu dlažby a přítomnosti podlahového vytápění došlo k mechanickým poruchám dlaždic a jejich oddělováním od podkladu, neboť díky absenci dilatace po obvodu místnosti se dlažba neměla kam „roztahovat“. Extrémně namáhaná hydroizolační vrstva pod dlažbou ve sprchovém koutu (obvykle tvořená stěrkou na bázi cementu) pravděpodobně někde „povolila“ (např. detail napojení hydroizolace na podlahový odtokový žlábek nebo detail napojení hydroizolace podlahy na hydroizolaci stěny) a voda nepronikla do podlahových vrstev. Obrovský tlak vodní páry na difuzně nepropustnou dlažbu pak zřejmě vykonal své…  

Jak se tedy vyvarovat rizikům podobných poruch ve sprchovém koutě?

- Je důležité aplikovat kvalitní hydroizolaci pod dlažbou v celé koupelně, včetně jejího vytažení na stěny ve sprchovém koutě. Pozor je nutné dát zejména na správné systémové napojení hydroizolace na odtokový žlábek a ve styku podlaha-stěna (většinou výztužné pásky).

- Při použití podlahového topení je nutné vrstvy podlahy správně dilatovat a umožnit jejich posuny dané teplotní roztažností - viz schéma.

Schematický řez – příklad správného „pružného“ napojení pružně uložených podlahových vrstev k navazující stěně. Kromě samotné pružně provedené spáry (např. sanitárním silikonem) mezi dlažbou a soklem je důležitý i systémový dilatační rohový přechod (obvykle speciální rohový profil nebo rohový těsnící pás) mezi hydroizolací podlahy pod dlažbou a hydroizolací stěny pod obkladem.

- Dlážděný kout měl sklon min. 2% směrem k žlábku. Na trhu jsou i prefabrikovaná řešení podlahového sprchového koutu, kdy na hotový osazený výrobek se už jen položí dlažba.

- V případě používání velkého proudu vody při sprchování je třeba mít i správně nadimenzovaný odtok. Doporučujeme oddělit sprchový kout od okolní podlahy alespoň mírným zapuštěním nebo schůdkem.

- Předpokladem správné funkce je samozřejmě pravidelná údržba, v tomto případě zejména pravidelné čištění odtoku.  

Z této a dalších provedených inspekcí nemovitostí Nemopas tedy vyplývá, že poruchy a vady staveb se mohou objevovat i u novostaveb a včasné prověření technického stavu nemovitosti či tzv. kontrola výstavby může budoucím uživatelům ušetřit nemalé peníze a starosti.