Ministr průmyslu chce omezit energetické průkazy

Ministr průmyslu

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba informoval na úterní tiskové konferenci o záměru omezit povinnost předkládat průkazy energetické náročnosti při pronájmu a prodeji bytů a rodinných domků. Zákon, který průkazy zavedl, však nadále platí a je v souladu s Evropskou legislativou. Představou ministerstva je průkazy nahradit i u rodinných domů fakturami za energie, podobně jako to nyní platí u bytů.

Prohlášení ministra není zákon

V této souvislosti upozorňujeme prodávající, že prohlášení ministerstva nic nemění na platném zákonu a povinnost předkládat průkazy nadále platí. Kupující může na předání průkazu trvat a prodávající je povinen ho předložit. Pokud k avizované změně legislativy skutečně dojde, musí být změna v souladu s direktivou EU, která povinnost štítkování budov zavádí pro všechny členské státy. Úplné zrušení štítků v celé EU z podnětu České republiky není pravděpodobné.  

Faktury často nic neřeknou

Z dosavadní praxe energetických specialistů Nemopas vyplývá, že průkazy na starší domy, které neprošly rekonstrukcí, vyjdou do nejhorší energetické třídy G. Energetický specialista již z data výstavby a fotografie obvykle pozná, že dům spadne do Géčka a pro tyto domy je investice 6 až 10 tisíc za průkaz poměrně zbytečná. Na druhou stranu se v takových domech často topí uhlím a dřevem a předchozí majitel má jen část faktur nebo faktury nemá, protože se s dodavatelem paliva dohodli „bez dokladu“. Naši energetici řešili i řadu případů, kdy je dům roky neobydlený. Tady faktury opět nic neřeší.

Samostatnou kapitolou je závislost hodnot z faktur na momentální míře a způsobu obývání nemovitosti a tuhosti či mírnosti zimy. Rozdíly mohou být až desítky procent. Různé klimatické podmínky se projeví rozdílem 10 – 15%, rozdílné užívání pak dělá přibližně 6% na každý stupeň požadované teploty vnitřního vzduchu.  

Nemopas se bude zasazovat o to, aby bylo možné na starší domy deklarovat hodnotou G bez nutnosti zpracování průkazu. U všech ostatních případů mají energetické průkazy svůj smysl a spolu s kontrolou vzduchotěsnosti budovy poskytují kupujícímu kompletní a pravdivý obrázek o budoucí energetické náročnosti nemovitosti.

Doporučení Nemopas

Při vší úctě k panu ministrovi není vůbec jisté, zda jeho prohlášení dojdou realizace. Dnes prodáte dům bez průkazu a zítra může pan ministr skončit, případně může padnout vláda. Není jisté, jak se případné spory mezi kupujícím a prodávajícím budou řešit. Podle právníků Nemopasu rozhodně nelze případnou obranu kupujícího založit na prohlášení „…to říkal pan ministr v televizi".

Zákonnou povinnost kupujícího na sebe žádný politik ani úředník nevezme, proto doporučujeme prodávajícím dodržovat platný zákon.