Neobvyklé odpoledne inspektora nemovitostí

Inspektor nemovitostí

Jednoho klidného sobotního večera se jal nejmenovaný nájemník bytu v panelovém domě blíže prozkoumat jeden kousek ze své sbírky válečné munice. Podle všeho vyndal ze skříně ruční granát a upnul jej do stolního svěráku. Následný sled událostí připravil krušné chvíle nejen sběrateli, ale také obyvatelům stovky bytových jednotek domu.

Po výbuchu došlo k požáru, zásahu hasičů a pyrotechniků. Vzhledem k tomu, že v předmětném bytě byla uskladněna ještě další munice, nařídil pyrotechnik evakuaci celého domu. Patrně jen shodou okolností nedošlo k žádným obětem na životech. Jakmile byl dům policií a statikem zpřístupněn, bylo třeba začít řešit konkrétní škody, ke kterým výbuchem a následným požárem došlo. Poškození se naštěstí omezila pouze na inkriminovaný byt. Poničený nábytek a podlahové krytiny byly vyklizeny do odpadu.

Majitel bytu objednal inspekci nemovitosti se záměrem zdokumentovat celkový stav domu a vyčíslit náklady na opravu bytu. Při prohlídce bytu jsem v "epicentru" výbuchu zjistil fatální poškození okenní balkónové sestavy, vnitřních dveří a povrchových úprav panelových stěn a stropů střepinami.  V sousedních místnostech pak poškození povrchových úprav od splodin hoření a zásahu hasičů. Celkový stav bytu po výbuchu byl zdokumentován a zhodnocen v průkazu nemovitosti. Statik zhodnotil celkový stav domu, v rámci inspekce nemovitosti však bylo nutné ještě posoudit stav vnitřních příček a meziokenních vložek. Tlaková vlna výbuchu naštěstí tyto konstrukce nepoškodila. V rámci rekonstrukce tedy "stačilo" výměnit okna a vnitřní dveře, očistit a vyspravit povrchové úpravy a vymalovat. V místnosti výbuchu bylo navíc nutné položit nové podlahové krytiny.

V rámci inspekce tohoto bytu byla rovněž provedena kontrola navržených úprav po jejich provedení, a to za účelem přejímky bytu vlastníkem. Provedné opravy v zásadě odpovídaly platným normám a dobré stavební praxi, ale při kontrole provedení balkonové sestavy jsem narazil na typický neduh při osazování oken. Spára (připojovací) mezi rámem okna a konstrukcemi byla pouze vyplněna polyuretanovou pěnou a z vnitřní strany zaomítána. Toto řešení připojovací spáry nespní základní požadavky, a to je vzduchotěsnost, vodotěsnost a odolnost proti pronikání hluku. Správné řešení představuje například obrázek níže.

Správné řešení představuje například obrázek

Okno bylo nutné znovu vyjmout a doplnit:
- hydroizolační pásku mezi vnější ostění a rám okna,
- novou výplň polyuretanovou pěnou,
- vzduchotěsnící a parotěsnící pásku.

Poté bylo možno rám okna zaomítat. Kompletní inspekce nemovitosti přišla majitele bytu na necelých 7 tisíc korun. Celková oprava bytu pak na necelých 200 tisíc korun.