Povinný energetický štítek má asi jen pět procent prodávaných domů

Povinný energetický štítek

PRAHA 28. března 2013 – O tzv. energetické štítky, které jsou od ledna povinné při prodeji nemovitostí, mají zatím zájem hlavně odborníci, kteří by se jejich zpracováním mohli živit. Školení, která pro projektanty a stavební inženýry pořádá poskytovatel energetických štítků Nemopas, jsou beznadějně plná. Samotní majitelé nemovitostí, kteří od ledna mají povinnost zajistit uvedení výsledků energetického štítku při inzerci nabízené nemovitosti, zatím váhají. I pohled do nabídky realitních kanceláří a realitních serverů ukazuje, že si provozovatelé inzerce novou povinnost zatím nevzali k srdci. Řada z nich zveřejnění údajů ze štítku zatím vůbec technicky neumožňuje. „Podle odhadu Nemopasu je údaj z energetického štítku uveden jen asi u pěti procent z řádově 50 tisíc nemovitostí, které jsou v nabídkách realitních kanceláří a realitních serverů,“ řekl vedoucí projektu Nemopas Ctibor Hůlka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu sice vyhlásilo jakýsi generální pardon, podle kterého do konce března nebude majitele nemovitostí bez energetických štítků postihovat. Už od začátku dubna, tedy za čtyři dny, by ale všech 50.000 rezidenčních objektů na realitních serverech mělo štítek mít. V případě nedodržení této povinnosti hrozí teoreticky sankce až ve výši 100 tisíc korun.

Kupující mají na štítek právo i přes generální pardon ministerstva

Majitelé nemovitostí přitom podle některých právních výkladů nemohou na generální pardon spoléhat. Fakt, že ministerstvo zatím nedodržení zákona nesankcionuje, ještě neznamená, že majitel domu nemůže mít problémy. Kupující totiž má podle platného zákona na předložení energetického štítku právo a žádný generální pardon ministerstva toto jeho právo nemůže omezit. A toho právě mohou někteří kupující využít a to i zpětně, například pokud v objektu naleznou po čase skrytou vadu, nebo budou chtít pod tlakem vyjednat dodatečnou slevu.

Software na štítky od Nemopasu pomůže zvládnout počáteční nápor

Pokud budou chtít všichni inzerenti nemovitostí splnit k 1. dubnu 2013 požadavky zákona vyvolá to na trhu obrovský nedostatek kapacity pro zpracování štítků. Do zpracování štítků se zapojí i řada projektantů, kteří dosud štítky nezpracovávali. Ti si budou muset pořídit výpočetní software, který štítky počítá podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., jež novou podobu štítků upravuje. Aby si zpracovatelé nemuseli pořizovat software v hodnotě deseti a více tisíc korun, zpřístupní Nemopas od příštího týdne na internetové adrese www.stavebni-fyzika.cz vlastní software, ve kterém bude možné štítky zpracovávat, za 1000 korun na rok. „Šlo nám především o to vymyslet snadno přístupný a levný systém, který umožní zvládnout obrovský nárůst poptávky, který by měl nastat poté, co ministerstvo začne nedodržení již nyní platného zákona postihovat,“ dodal Hůlka.

Lidé si mohou výsledek štítku zdarma překontrolovat

Zavedení energetických štítků na nemovitosti provází i obavy z možného falšování údajů. Podle některých odborníků hrozí situace, kdy se majitelé budou snažit získat za úplatu štítek s lepšími hodnotami proto, aby dosáhli vyšší prodejní ceny nemovitosti. „Právě tomu může zabránit software Nemopasu, který je prioritně určen projektantům a stavebním inženýrům, kteří podle něho budou štítky pod hlavičkou Nemopasu zpracovávat,“ poznamenal Hůlka. Software bude totiž od dubna dostupný na stránkách www.stavebni-fyzika.cz i veřejnosti. „Kupující si tak budou moci hodnoty energetického štítku snadno a zdarma zkontrolovat. Software umožňuje každému zdarma přístup až do fáze zobrazení výsledků štítku, zpoplatněn je tisk vlastního průkazu energetické náročnosti. Ten však pro kontrolu není třeba,“ vysvětlil Hůlka. Z původního štítku, který chce kupující ověřit, stačí zadat základní vstupní data o objektu, jako jsou plochy a tepelné vlastnosti budovy, použitý vytápěcí systém apod.

Nová povinnost platí od začátku roku 2013

V polovině září přehlasovala poslanecká sněmovna prezidentské veto, a tím schválila novelu zákona o hospodaření energií. Ta zavádí od ledna 2013 novou povinnost předložení průkazu energetické náročnosti budovy tzv. energetického štítku při každém prodeji a pronájmu. Dosud bylo nutné průkaz vyhotovit jen v případě výstavby nových velkých objektů.

 

Vlastník budovy musí předložit průkaz možnému kupujícímu nebo nájemci budovy a nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy mu musí průkaz dokonce fyzicky předat. Vlastník budovy musí také zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti ve všech informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy. Stejná pravidla platí i při prodeji ucelené části budovy, například při prodeji bytu. V tomto případě ale má vlastník bytu možnost průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou bytovou jednotkou za uplynulé tři roky. Při pronájmu bytu je povinnost odsunuta až na rok 2016. Za nesplnění nové povinnosti hrozí vlastníkovi objektu pokuta až 100 tisíc korun.

 

Nemopas – je technická inspekce nemovitosti, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný stav objektu, budoucí náklady na sanaci vad. Tím výrazně usnadňuje uzavření obchodu a snižuje jeho rizika, zvyšuje důvěru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavření obchodu.

Na zpracování unikátní metodiky inspekce nemovitostí pro Nemopas se podílel přední expert v oblasti vad staveb Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který je inspirátorem této služby v Česku.

Projekt Nemopas vznikl ve společnosti Dekprojekt ze skupiny DEK, což je největší dodavatel stavebních materiálů v ČR.

Kontakt: Marcela Fialková, mediální zastoupení Nemopas, tel: 724 090 754, e-mail: fialkova@profirelations.cz

Fotografie z provádění inspekcí nemovitostí v tiskové kvalitě, video v DV kvalitě a další materiály pro potřeby médií jsou ke stažení na www.nemopas.cz/press