Proč mi teče do sklepa

Proč mi teče do sklepa

Nastěhovali jste se do nového domu a zjistili, že při každém déletrvajícím dešti či v době tání sněhu se podlaha vašeho sklepa změní v bazén? Nebo v tom lepším případě se na obvodových stěnách objeví vlhké mapy a plísně? Věřte, že v tomto ohledu zdaleka nejste sami a hlavně k tomu nemusí vůbec dojít. Na případné vady technického stavu nemovitosti vás upozorní inspektor nemovitosti. Pomineme-li jako základní příčinu nekvalitní práci realizační firmy, bývá nejčastějším důvodem vlhkostních poruch suterénu nesprávný a poddimenzovaný návrh hydroizolační ochrany obvodových konstrukcí suterénu již v projektové fázi.

Ke zmíněným vlhkostním problémům často vede zanedbání vlivu nepropustného podloží objektu. Nesprávné vyhodnocení zjištěné propustnosti podloží z hlediska hydroizolační techniky a podcenění maximálního možného hydrofyzikálního namáhání spodní stavby patří mezi chyby, se kterými se v praxi inspektoři Nemopas setkávají nejčastěji. Mnozí projektanti si například při návrhu hydroizolačních systémů stále neuvědomují, že i když se maximální hladina podzemní vody (stanovená inženýrsko-geologickým průzkumem) nachází hluboko pod základovou spárou objektu, neznamená to, že objekt nemůže být namáhán hydrostatickým tlakem. Pokud je okolní zemina nepropustného charakteru, může se v ní hromadit srážková voda např. při přívalovém či déletrvajícím dešti. Působení takové vody je považováno z hydrofyzikálního hlediska rovněž za namáhání tlakovou vodou.

Při nákupu domu nelze často pouhým okem zjistit, zda Vám hrozí nějaké hydroizolační riziko. Inspektor Nemopas se při inspekci nemovitosti zaměří nejen na prohlídku sklepa a měření vlhkosti zdiva ve sklepě, ale i na řešení styku terénu se stěnami domu, polohu domu v terénu a vůči vodním tokům, složení zeminy kolem domu, polohu hladiny podzemní vody a další aspekty.