Spuštěna první výzva programu Nová Zelená Úsporám

Nová Zelená Úsporám

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, který nabídne na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude zahájen v srpnu 2013, první prostředky budou vyplaceny na podzim 2013. První výzva programu Nová Zelená Úsporám se týká pouze rodinných domů. Připravili jsme pro vás pomůcku, kterou lze zjednodušeně zjistit, co musíte pro získání dotace na domku všechno zateplit.

Orientační posouzení nároku na dotaci u oblasti A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dotaci lze získat pouze na opatření, která byla provedena až po 1.1.2013 (včetně). Dotaci na opatření v oblasti A (snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů zateplením obálky budovy) lze žádat pouze na rodinné domy, které byly schváleny k užívání („zkolaudovány“) před 1. 7. 2007. Oblasti podpory, na které lze žádat v první výzvě, včetně výše podpory, jsou uvedeny zde.

Tabulka

Následující tabulka Vám pomůže získat představu, zda Vaše uvažovaná zateplovací opatření jsou dostatečná pro získání dotace z programu Nová Zelená Úsporám. V levém sloupci vyberete kombinaci opatření a podle typu rodinného domu zjistíte, zda máte potenciál získat dotaci a v jaké výši.

Odpovědi "ANO" a "spíše ANO" znamenají, že lze pravděpodobně splnit technické podmínky na získání dotace. Odpovědi "NE" a "spíše NE" znamenají, že nebude pravděpodobně možné (či bude velmi náročné) splnit technické podmínky na získání dotace. 

Pokud tabulka neobsahuje váš případ nebo pokud si nejste jisti, můžete o posouzení požádat našeho energetického auditora. Stačí vyplnit kontaktní formulář a uvést, jaká opatření chystáte.