Tiší zabíjáci ve vašem domě - návod jak je poznat a jak se bránit - CO2

Tiší zabíjáci ve vašem domě

Ve druhém díle tichých zabijáků odhalíme problematiku nadměrné koncentrace oxidu uhličitého v domě.

Koncentrace oxidu uhličitého slouží jako ukazatel kvality vnitřního prostředí budov. Zvýšení koncentrace  CO2 je typickým důsledkem nedostatečného větrání. Nedostatečné větrání často souvisí se snahou ušetřit energii na vytápění nebo se změnou těsnosti oken bez zvýšení četnosti či intenzity větrání. Zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého se na lidském organismu projevuje příznaky únavy, malátnosti, bolesti hlavy.

Účinky CO2 na lidský organismus

cca 350 ppm
úroveň venkovního prostředí
do 1000 ppm
doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1200-1500 ppm
doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1000-2000 ppm
nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace
2000-5000 ppm
nastávají možné bolesti hlavy
5000 ppm
maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
> 5000 ppm
nevolnost a zvýšený tep
> 15000 ppm
dýchací potíže
> 40000 ppm
možná ztráta vědomí
Maximální koncentraci CO2 v budovách upravuje vyhláška 268/2009Sb., konkrétně její změna číslo 20/2012 Sb. Podle této vyhlášky nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1500ppm. Toho lze dosáhnout v případě, že výměna vzduchu v obývané místnosti bude cca 25m3/hod na osobu. Takové množství vzduchu neprojde novými zavřenými okny a obvykle ani okny otevřenými do mikroventilační polohy. Kritickými místnostmi v domě jsou místnosti, ve kterých se spí. Kritickými nemovitostmi jsou především malometrážní byty se dvěma a více osobami, kde obvykle nepomáhá ani otevření vnitřních dveří ložnice do zbývající části bytu.

Následující graf ukazuje průběh měření koncentrace oxidu uhličitého v ložnici bytu 2 + kk výměry 50m2 v panelovém domě. Ložnice má velikost 16m2, plocha okna je 3,3m2 a délka otevírané spáry okna je 10,4m. V ložnici spí 10h dva dospělí lidé, dveře z ložnice do chodby jsou celou noc zavřené a  ráno se 20 minut větrá plně otevřeným oknem.

Graf

Z grafu vyplývá, že okno v posuzované ložnici nedokáže dostatečně vyvětrat místnost ani při otevření do mikroventilační polohy. Okno by muselo být otevřeno celou noc. Mikroventilační poloha nového okna by v posuzované místnosti postačovala, pokud by okno mělo plochu 4,5m2 a délka otevírané spáry okna by byla 12m. Takto velká okna by na šířku vyplňovala celou vnější stěnu posuzované ložnice.

Jiným řešením, jak zajistit potřebnou výměnu vzduchu po celý den i noc a zároveň omezit tepelné ztráty, je instalace nucené ventilace se zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu tzv. rekuperací tepla. Na trhu jsou k dispozici kompletní vzduchotechnická zařízení pro celý byt, ale i lokální jednotky, které lze namontovat právě do nejvíce exponované místnosti. Lokální větrací a rekuperační jednotky mají účinnost zpětného získávání tepla kolem 70% a jejich cena včetně montáže vyjde do deseti tisíc korun. Centrální jednotky nabízejí účinnost rekuperace až 95%, ale jejich dodatečná instalace přináší větší zásahy do konstrukcí a dispozice nemovitosti. Cena komplexního řešení větrání s rekuperací tepla pro byt do 100m2 vyjde zhruba na sto tisíc korun, pro rodinný domek do 350m2 se cena pohybuje kolem tří set korun.

Ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v obytných místnostech může přispívat také používání plynových spotřebičů či nedostatečně větraný prostor garáže provozně spojený s obytnou částí domu. Měření koncentrace oxidu uhličitého se provádí speciálními foto-akustickými nebo infračervenými snímači.

Ujistěte se o zdravotní nezávadnosti svého bydlení.

Mějte na paměti, že především zvýšená únava, časté onemocnění dýchacích cest a alergie mají souvislost se zhoršenou kvalitou vnitřního prostředí staveb. V tabulce níže si můžete udělat obrázek o koncentraci oxidu uhličitého ve vaší ložnici.

Tabulka uvádí potřebnou délku otevírané spáry okna pro jednotlivé plochy ložnice, typy oken a počet spících osob. Tabulka je sestavena pro 12h spánku v zimním období se zavřenými vnitřními dveřmi do ložnice. Za limitní je uvažována koncentrace CO2 1000ppm. Ložnice má světlou výšku 2,8m. 

Informace o komplexním vyšetření nemovitosti inspektorem Nemopas najdete s sekci Nemopas pro zdravý život.