Tiší zabíjáci ve vašem domě - návod jak je poznat a jak se bránit

návod jak je poznat a jak se bránit

Chystáte se koupit nebo rekonstruovat starší dům? Může se stát, že vašimi novými spolubydlícími budou radon, azbest, formaldehyd či oxid uhličitý. V tomto příspěvku jsme pro Vás připravili návod na prověření Vaší nemovitosti z hlediska radonu. Pomůcka Vám pomůže odpovědět na otázku, zda ve Vašem domě hrozí problém s radonem a jak vyřešit rizikové koncentrace tohoto nebezpečného plynu. Podobný postup stanovení rizikové koncentrace radonu používají inspektoři Nemopas v rámci inspekce nemovitosti pro zdravý život. 

RADON

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který nelze detekovat jinak než speciálními přístroji. Radon, respektive jeho dceřiné produkty vznikající jeho rozpadem jsou jedním z hlavních faktorů podílejících se na vzniku rakoviny plic. Riziko vzniku této nemoci závisí na koncentraci radonu v budově a délce pobytu. V České republice je tomuto faktoru připisováno přibližně 900 případů úmrtí na rakovinu plic ročně, tedy 15 procent všech případů.

Nejčastějším zdrojem radonu v budovách je podloží pod objektem. Česká republika má vzhledem k poměrně vysokému obsahu rádia v horninách jedny z nejvyšších průměrných koncentrací radonu v obytných budovách v Evropě, odhaduje se, že limitní hodnota koncentrace radonu je v České republice překročena ve více než 60 000 budovách, převážně v rodinných domech.

Pronikání radonu do budovy by měla bránit protiradonová izolace. U starších domů postavených před rokem 1950 účinná protiradonová izolace s velkou pravděpodobností chybí. Pokud je takový dům postaven v oblasti se středním a vyšším radonovým rizikem a když se u takového domu vymění okna, je riziko překročení bezpečných koncentrací radonu velmi vysoké.

Dalším nezanedbatelným zdrojem radonu v budovách jsou stavební materiály. Vyšší obsah rádia vykazují materiály vyrobené s použitím odpadních surovin, jako jsou popílek, škvára, struska, případně některé druhy kamene. Na pozoru by se tak měli mít ti, kteří bydlí ve starších domech postavených například z rynholeckého škvárobetonu či poříčského plynosilikátu. V současné době jsou již nastavena přísná pravidla pro kontrolu obsahu rádia ve stavebních materiálech pro všechny výrobce i dovozce.

Pokud už radon proniká přes konstrukce do domu nebo jsou zdrojem radonu stavební materiály, je nejjednodušším řešením nebezpečné koncentrace radonu odpovídající intenzita a větrání okny. Větrání však může přinášet zvýšené náklady na vytápění, tepelný diskomfort a navíc v některých případech nelze radon vyvětrat pouze okny, protože by musela být pootevřená v podstatě celý den. To se týká především starších domů postavených na území s vysokým radonovým rizikem a s podlahami obytných místností na terénu. V takových případech lze použít systém nuceného větrání s rekuperací tepla nebo provést zásahy do konstrukcí, kterými radon do domu proniká. U domů s větraným sklepem nebo neobytným suterénem pod celým půdorysem domu obvykle nebezpečné koncentrace radonu v obytných prostorech nehrozí. Radon je vyvětrán okny už ze sklepa či suterénu a do obytných částí domu se dostává jen v malých koncentracích. 

Pro orientační určení radonového rizika ve starších domech bez protiradonové izolace v podlahách pobytových prostor na terénu lze využít tabulku v Dokumentech ke stažení.

Než přistoupíte ke koupi staršího domu, ujistěte se o jeho zdravotní nezávadnosti. Inspektoři NEMOPAS provádějí komplexní vyšetření domu. Mějte na paměti, že především statistika výskytu onemocnění rakovinou má rostoucí tendenci a jednou z možných příčin může být i zvyšující se koncentrace škodlivých látek a plynů ve starších modernizovaných budovách.

Informace o komplexním vyšetření nemovitosti inspektorem Nemopas najdete s sekci Nemopas pro zdravý život.  - https://nemopas.cz/nemopas-pro-zdravy-zivot