Tisková zpráva: Závady odhalené na novostavbách rostou až třicetiprocentním tempem

Závady odhalené na novostavbách rostou až třicetiprocentním tempem

PRAHA 4. května 2012 – Závady, které inspektoři nemovitostí projektu Nemopas odhalí při kontrolách novostaveb, se množí. Meziročně jde až o 30procentní zvýšení. Lidé kvůli ekonomické recesi omezili nákup nemovitostí a na trhu je tak již několik let převis nabídky nových bytových objektů nad poptávkou. Jejich developeři se proto snaží ušetřit, kde se dá, a to se projevuje na technickém stavu domů. Porušená statika luxusního bytového souboru v Holešovicích je jen špičkou ledovce.

„Na rozdíl od Prague Mariny se ale naštěstí u většiny ostatních prověřovaných novostaveb nejedná o vady, které by přímo ohrožovaly osoby na životě či zdraví,“ konkretizoval typy obvykle odhalených závad na novostavbách hlavní inspektor Nemopasu Radim Mařík. Spíše jde o závady, které snižují technický standard nemovitostí nebo zvyšují náklady na jejich provoz. K odhalení vad je přitom potřeba užití poměrně nákladných diagnostických zařízení, tudíž laik v podstatě nemá šanci je odhalit.

Developeři navíc před návštěvou potenciálního kupce případné viditelné projevy vad nemovitosti obvykle umně zamaskují. Zájemci o nové byty musí také počítat s tím, že řada závad není v novostavbách na první pohled viditelná proto, že nový objekt ještě neprošel celoročním cyklem a řada vad se naplno ukáže až po zimě.

Prověření skutečného technického stavu nemovitosti dává kupujícímu jistotu dobré investice, kterou většina investorů důkladně zvažuje. Po celosvětové ekonomické krizi se snaží co nejvíce snížit riziko špatného rozhodnutí o uložení svých financí. Na základě odborné technické prohlídky je ale možné snadněji jednat s prodávajícím a docílit také nižší kupní ceny. Dlouholetá praxe ukazuje, že velká část kupujících díky odbornému posudku vyjednala výhodnější cenu.

Tvůrci projektu Nemopas působí na trhu posuzování vad staveb 15 let. Inspekce nemovitostí je přitom na českém trhu k dostání v různých podobách a kvalitě. Projekt Nemopas si klade za cíl vytvořit standardy a metodiku tak, aby výsledky prověrek od různých znalců byly srovnatelné a pro laika srozumitelné.

Nemopas nabízí unikátní metodiku prověření nemovitosti včetně použití nejmodernější techniky proškolenými odborníky. Jako jediný na českém trhu zajišťuje certifikaci, která sestává ze sedmi základních kamenů:

  • Statické posouzení
  • Hydroizolace objektu
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (povinný od roku 2013 pro všechny prodeje a pronájmy nemovitostí)
  • Hlukové posouzení
  • Prověření plnění bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků
  • Posouzení stavu povrchů podlah, stěn apod.
  • Stav technického zařízení budovy (instalace, rozvody)

Kupující, který si přizve odborníky Nemopasu, získá kromě popisu aktuálního stavu domu navíc ocenění nemovitosti včetně vyčíslení nákladů na sanaci zjištěných vad. Inspektoři Nemopasu se opírají nejen o své mnohaleté zkušenosti a odbornost, ale i o výsledky měření nejmodernější technikou včetně termovize, zařízení pro měření vzduchotěsnosti nebo aparatury pro měření hluku. Cena inspekce se pohybuje u běžného rodinného domu od deseti tisíc korun. V tuto chvíli inspektoři působí po celé České republice. Nemopas je po návštěvě objektu k dispozici do dvou pracovních dnů. Lze ho využít u novostaveb, dokonce i u projektové dokumentace, ale také u starších domů.

Nemopas – je technická inspekce nemovitosti, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný stav objektu, budoucí náklady na sanaci vad. Tím výrazně usnadňuje uzavření obchodu a snižuje jeho rizika, zvyšuje důvěru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavření obchodu.

Na zpracování unikátní metodiky inspekce nemovitostí pro Nemopas se podílel přední expert v oblasti vad staveb Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který je inspirátorem této služby v Česku.
Projekt Nemopas vznikl ve společnosti Dekprojekt ze skupiny DEK, což je největší dodavatel stavebních materiálů v ČR.

Kontakt: Marcela Fialková, mediální zastoupení Nemopas, tel: 724 090 754, e-mail: fialkova@profirelations.cz
Fotografie z provádění inspekcí nemovitostí v tiskové kvalitě, video v DV kvalitě a další materiály pro potřeby médií jsou ke stažení na www.nemopas.cz/media