Za odstranění nejzávažnějších vad domu zaplatíte i desítky procent kupní ceny

Za odstranění nejzávažnějších vad domu zaplatíte i desítky procent kupní ceny

PRAHA 9. dubna 2013 – Odstranění nejzávažnějších skrytých vad nemovitostí může vyjít majitele objektů i na desítky procent hodnoty samotného domu. S nadcházejícím jarem začíná také realitní sezóna, a proto Nemopas a Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) upozorňuje veřejnost, a především zájemce o koupi nemovitosti na vady, které se objevují často a které mohou zájemcům koupi nového bytu nebo domu výrazně prodražit.

Nejdražší jsou statické vady

Poškozená zhlaví dřevěných trámových stropů, neodborně oslabené krovy u půdních vestaveb, absence tzv. věnců v horních patrech domu, pronikání vody k základům a další podobné vady. S tím se inspektoři nemovitostí na prověřovaných stavbách často setkávají, přitom jde o „statické vady“, které vyžadují většinou ty největší zásahy do celé stavby a jejich rozsah a následná cena opravy bývá pro majitele nového domu velmi nepříjemná. Náklady na sanaci statických vad se totiž mohou vyšplhat k desítkám procent kupní ceny samotné nemovitosti. Přitom ne vždy jde o vady pro kupujícího laika na první pohled zjevné.

Nejčastějším problémem je únik tepla

Mezi nejčastější problémy, se kterými se inspektoři na rodinných domech setkávají, patří především vady u šikmých střech v kombinaci s obytným podkrovím a problémy se vzduchotěsností domů, tedy situací, kdy škvírami a netěsnostmi uniká teplo. Řešením je dodatečné dotěsnění, což ale většinou vede k provedení nového sádrokartonového obkladu, kde se cena pohybuje kolem 700 korun za metr čtvereční a celková cena oprav tak mnohdy překročí i desítky tisíc korun. Ve starších nerevitalizovaných panelových domech je zase třeba počítat s nekvalitními okny a obecně problémy s velkými ztrátami tepla a vznikem trhlin od pohybu panelů.

Voda způsobuje problémy skoro vždy

Velmi často je i u novějších rodinných domů nesprávně řešena ochrana suterénu proti vodě. U novostaveb bytů bývá obvykle problémové napojení oken a balkónových dveří na zateplenou fasádu a balkón či terasu, což způsobuje vlhkost v interiéru okolo balkónových dveří jak na stěně, tak u podlahy. Častým problémem je také nedostatečné vyspádování parapetních plechů. Sanace vad vzniklých v důsledku vnikání vody mohou činit desítky až stovky tisíc korun.

Akustické problémy v novostavbách

V některých nových bytových domech se objevují problémy s tzv. kročejovou neprůzvučností mezi chodbou a vlastním bytem a majitelé nových bytů jsou tak po zabydlení novostavby obtěžováni hlukem z chodby. V tomto případě je nutné provést nové akustické dilatace v chodbě domu. To s sebou přináší odstranění části hotových dlažeb a vrstev podlah a nepříjemný zásah do nově dokončené stavby.

Zdravotní rizika domů

Další závažnou skupinou problému jsou zdravotní rizika domů, například při výměně oken ve starším domě může dojít ke zvýšení koncentrace nebezpečného radonu či CO2 v domě. Řešením je intenzívnější větrání, což ale není vždy možné s ohledem na náklady vytápění. Pokud tedy dům je ohrožen radonem nebo vysokou koncentrací CO2 a samotné větrání nepomáhá, řešením je nákladná instalace nucené ventilace, ideálně s rekuperací, aby se zabránilo tepelným ztrátám. Vybavení běžného rodinného domu tímto systémem vyjde zhruba na 100 až 150 tisíc korun. Při vysoké koncentraci radonu lze místo zvýšeného větrání provést zatěsnění podlah na terénu. To na rodinný domek vyjde na 25 až 100 tis korun, a to podle toho, zda se v rámci opatření mění i podlahová krytina.

Inspekce nemovitosti začíná být v módě

Leadeři trhu sdružení v Asociaci inspektorů nemovitostí v čele s Nemopasem, provedli v loňském roce více než 700 prohlídek technického stavu rezidenčních objektů v Česku. Celkem tak bylo odborníky prověřeno jen jedno procento domů určených k prodeji. Kromě těchto komplexních posouzení zajistili odborníci z AIN také stovky dílčích expertiz a specializovaných hodnocení. Letos asociace očekává další zvýšení poptávky a do pěti let by se pak mohla technická inspekce stát zcela běžnou součástí procesu prodeje nemovitosti tak, jak je tomu v USA nebo v západní Evropě.

Velkou výhodou nabídky profesionálně provedené inspekce nemovitostí je nejen vyhledání případných vad, ale i vyčíslení nákladů na jejich případnou sanaci. Lidem, kteří kupují dům, tak může inspektor ušetřit mnohdy i statisíce korun a hlavně zdravé nervy. Díky práci inspektorů byly v minulém roce odhaleny vada, jejichž sanace by stála investory částku blížící se stovce milionů korun.

Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) je sdružení pro podporu kvality trhu na poli inspekcí nemovitostí.

AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektora jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.