Zájem o inspekce nemovitostí roste skoro o 1000 procent ročně

Zájem o inspekce nemovitostí roste skoro o 1000 procent ročně

PRAHA 18. září 2012 – Inspekce nemovitostí je jedním z nejrychleji rostoucích trhů české ekonomiky. Meziroční nárůst poptávky zde totiž dosahuje několika stovek procent. Nemopas, který je leaderem na trhu v provádění inspekce vad nemovitostí, za první pololetí registruje desetinásobný nárůst zájmu o posudky objektů, což představuje meziroční zvýšení o 900 procent. Důvodem je fakt, že jde o relativně novou službu, ale především vyšší opatrnost lidí při nákupu nemovitosti. Ti si nyní, v období ekonomické nejistoty, daleko více cení svých peněz

Za první pololetí letošního roku odborníci Nemopasu zpracovali přes dvě stovky komplexních posudků na bytových objektech a vzhledem k poptávce v průběhu letních měsíců očekávají, že za celý rok půjde o více než 500 posouzení. Meziročně se tak zájem zvedne více než desetinásobně. „Lidé poptávají jak komplexní posouzení stavu objektu například před jeho koupí, tak dílčí posudky zaměřené především na zdravotní nezávadnost nebo na odhad budoucích nákladů na provoz domu,“ vysvětlil vedoucí projektu Nemopas Ctibor Hůlka.

Technici Nemopasu zájemcům o inspekci nemovitosti posoudí objekt přímo na místě. Provedou přitom statické posouzení, prověří hydroizolaci objektu, změří potřebné údaje pro získání průkazu energetické náročnosti budovy, posoudí hluk, prověří plnění bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků, posoudí stav povrchů podlah, stěn a stav technického zařízení budovy jako jsou instalace a rozvody. Pokud najdou stopy jakékoli závady nebo rizikové řešení, prověří je pomocí nejmodernějších technologií včetně například termovize. Výsledkem jejich práce je pro laika srozumitelný popis aktuálního stavu domu, ale také například ocenění nemovitosti včetně vyčíslení nákladů na sanaci vad.

Cena inspekce u částečného posudku bytu začíná na 3000 korunách, u rodinného domu se cena obvykle pohybuje od deseti tisíc korun. Inspektoři Nemopasu působí po celé České republice.

Nemopas pro život

V poslední době, vedeni pravděpodobně hojnou medializací problémových případů, lidé poptávají stále častěji posouzení zdravotní nezávadnosti bytů nebo domů, které hodlají koupit nebo které již vlastní. Častým nálezem je problém s radonem* ve starších bytech a domech s vyměněnými plastovými okny. Ta více těsní a domácnosti jsou tak méně větrané a nebezpečný radon a jeho dceřiné produkty se tak v objektech udržují a z dlouhodobého hlediska mohou poškodit i zdraví obyvatel domu.

Koncentrace radonu se měří speciálními dozimetry, které se na dobu jednoho týdne umístí do jednotlivých místností v domě. Cena takového měření se pohybuje v řádu od dvou do pěti tisíc korun. Je-li při měření zjištěno výrazné překročení limitních hodnot koncentrace, mají obyvatelé možnost za určitých okolností získat i státní příspěvek na realizaci ozdravných opatření. Tím nejjednodušším řešením boje s radonem je přitom hojné větrání objektů, které by v oblastech s vysokým výskytem radonu mělo dosahovat až 10 hodin denně.

Kromě problémů s radonem se na zdraví obyvatel domů podepisuje také karcinogenní azbest nebo formaldehyd, který se může uvolňovat z nábytku, vysoká koncentrace oxidu uhličitého způsobená opět omezeným větráním v bytech a domech s těsnými okny, plísně a roztoči. Všechny tyto škodliviny je možné si u kupovaného nebo již obývaného objektu nechat odborníky Nemopasu prověřit a získat doporučení k nápravě včetně jejího finančního vyčíslení.

Nemopas: Finance

Novinkou v nabídce Nemopasu, jejíž zavedení také vyvolala velká poptávka ze strany lidí kupujících nemovitost, je vyčíslení nákladů na provoz domu v budoucnosti. V případě zájmu tak jsou odborníci Nemopasu schopni u jednotlivých posuzovaných objektů odhadnout celkové finanční náklady na provoz (vytápění, teplá voda, vyvážení odpadu, pojištění apod.) včetně následných investic například do výměny kotle, střechy či jiných součástí nemovitosti po celou dobu její životnosti, tedy například na následujících 50 let. 

 *Radon - Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který nelze detekovat jinak než speciálními přístroji. Nejčastějším zdrojem radonu v budovách je podloží pod objektem. Pronikání radonu do budovy by měla bránit protiradonová izolace v kontaktních konstrukcích (především v podlahách). U starších domů postavených v minulém století lze však vážně pochybovat o materiálových kvalitách použitých protiradonových izolací, odpovídajících možnostem tehdejšího trhu. Česká republika má vzhledem k poměrně vysokému obsahu rádia v horninách jedny z nejvyšších průměrných koncentrací radonu v obytných budovách v Evropě. Odhaduje se, že limitní hodnota koncentrace radonu je v České republice překročena ve více než 60 000 budovách, převážně v rodinných domech.


Nemopas– je technická inspekce nemovitosti, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný stav objektu, budoucí náklady na sanaci vad. Tím výrazně usnadňuje uzavření obchodu a snižuje jeho rizika, zvyšuje důvěru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavření obchodu.

Na zpracování unikátní metodiky inspekce nemovitostí pro Nemopas se podílel přední expert v oblasti vad staveb Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který je inspirátorem této služby v Česku.

Projekt Nemopas vznikl ve společnosti Dekprojekt ze skupiny DEK, což je největší dodavatel stavebních materiálů v ČR.

Kontakt: Marcela Fialková, mediální zastoupení Nemopas, tel: 724 090 754, e-mail: fialkova@profirelations.cz

Fotografie z provádění inspekcí nemovitostí v tiskové kvalitě, video v DV kvalitě a další materiály pro potřeby médií jsou ke stažení na www.nemopas.cz/press