Základní inspekci nemovitosti zvládnete i sami!

Základní inspekci nemovitosti zvládnete i sami!

PRAHA 8. listopadu 2012 – Rádi byste zjistili v jakém technickém stavu je váš dům nebo byt, ale přece jen si myslíte, že situace není až tak vážná, abyste si museli pozvat odborníka – inspektora nemovitosti? Nyní máte možnost udělat si inspekci nemovitosti sami. A to i když jste v oboru stavebnictví úplní laici.

Leader inspekce nemovitostí v Česku, projekt Nemopas, přišel na trh s Encyklopedií vad objektů s podtitulem Příručka inspekce nemovitostí pro každého. Podle ní může přijít na zásadní vady nemovitosti i úplný laik. „Cílem knihy je být rádcem při základním prověřování technického stavu nemovitostí určených k bydlení,“ řekl hlavní inspektor Nemopasu Radim Mařík. „Vůbec přitom nezáleží na tom, zda člověk takovou nemovitost právě pořizuje, užívá nebo ji zamýšlí prodat. Jde o to, aby si s pomoci této publikace sám dokázal vytipovat rizika jejího technického stavu, která by jinak mohla zůstat skryta, a podle toho se vědomě rozhodoval, co s nemovitostí dál,“ vysvětlil. 

Pro jednotlivé stavební obory je v encyklopedii uveden přehled typických poruch, ale co je důležitější, kniha navíc uvádí znaky, podle kterých jednotlivá rizika může laik rozpoznat. Jde přitom o zcela zásadní a nejčastější poruchy, se kterými se odborníci Nemopasu za svou letitou praxi v oboru vad staveb u objektů určených pro bydlení setkávají. 

V prvním dílu knihy, který vyšel v říjnu 2012, jsou uvedena rizika poruch z oblasti statiky, izolace staveb a povrchových úprav. Jde tedy o oblasti, kde mohou být vady zcela fatální, nebo kde je naopak poměrně snadné je rozpoznat. V druhém dílu, jehož vydání se připravuje na únor 2013, budou následovat vady v oblasti technických zařízení budov, akustiky, energetiky a zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti. První díl knihy je možné objednat na internetu na adrese www.encyklopedievad.cz. Zde si mohou zájemci zdarma stáhnout i ukázku knihy.

Publikace byla zpracována na půdě znaleckého ústavu Dekprojekt. Autoři vycházeli z desítek let zkušenosti Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc. a dalších expertů s posuzováním vad a poruch nemovitostí. Kniha je záměrně koncipována a formulována tak, aby byla rádcem stavebním laikům. Na druhou stranu předpokládá základní technickou erudici čtenáře. Znamená to, že člověk, který chce knihu využít, nemusí být stavební odborník, ale měl by být připraven se něco nového naučit. Úvodní kapitoly pomohou i stavebnímu laikovi se v celé knize zorientovat a pochopit princip jejího používání.


Nemopas– je technická inspekce nemovitosti, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný stav objektu, budoucí náklady na sanaci vad. Tím výrazně usnadňuje uzavření obchodu a snižuje jeho rizika, zvyšuje důvěru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavření obchodu.

Na zpracování unikátní metodiky inspekce nemovitostí pro Nemopas se podílel přední expert v oblasti vad staveb Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který je inspirátorem této služby v Česku.

Projekt Nemopas vznikl ve společnosti Dekprojekt ze skupiny DEK, což je největší dodavatel stavebních materiálů v ČR. 

Kontakt: Marcela Fialková, mediální zastoupení Nemopas, tel: 724 090 754, e-mail: fialkova@profirelations.cz

Fotografie z provádění inspekcí nemovitostí v tiskové kvalitě, video v DV kvalitě a další materiály pro potřeby médií jsou ke stažení na www.nemopas.cz/press

Ukázku knihy si můžete zdarma stáhnout na www.encyklopedievad.cz