Kupuji nemovitost

Inspekce nemovitosti za účelem nákupu

Plánujete nákup domu či bytu? Nechcete koupit tzv. "zajíce v pytli"? Chystáte se na převzetí domu nebo bytu od realizační firmy či developera?  Kupující se jistě nechce dočkat nepříjemných překvapení, která se mohou objevit po čase v souvislosti s technickým stavem objektu. Nákup nemovitosti je jednou z největších investic v našem životě. Při výběru našeho nového vysněného domova bychom proto neměli dát jen na svůj první dojem, ale důkladně se seznámit s jeho technickým stavem, s čímž Vám vždy pomohou naši zkušení inspektoři.

Ceník služeb

Prohlídka s inspektorem

Certifikovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nemovitosti nebo asistuje při převzetí novostavby bytu či rodinného domu a během prohlídky upozorňuje zákazníka na zjevné poruchy i na rizika poruch. Všechny informace jsou sděleny objednateli během prohlídky na objektu a nevystavuje se "Technický průkaz nemovitosti". Při převzetí novostavby uvede svá zjištění do předávacího protokolu.

Poptat službu

Inspekce nemovitosti ZÁKLAD

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI , který obsahuje grafické vyhodnocení, podrobný popis nemovitosti, závěrečné shrnutí dle jednotlivých technických oborů - výpis nejzásadnějších vad, nedostatků a případných problémů + souhrnná fotodokumentace a v neposlední řadě vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik  podle metodiky NEMOPAS.

Poptat službu

Inspekce nemovitosti ZÁKLAD PLUS

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI , který obsahuje grafické vyhodnocení, podrobný popis nemovitosti, závěrečné shrnutí dle jednotlivých technických oborů - výpis nejzásadnějších vad, nedostatků a případných problémů + souhrnná fotodokumentace a v neposlední řadě vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik  podle metodiky NEMOPAS. U každého identifikovaného rizika či vady je stručně uveden možný způsob sanace a je stanoven hrubý cenový odhad předpokládaných nákladů. Na titulní straně je uvedena celková řádová cena všech sanací na nemovitosti.

Poptat službu

Inspekce nemovitosti STANDARD

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, podrobný popis nemovitosti, závěrečné shrnutí dle jednotlivých technických oborů - výpis nejzásadnějších vad, nedostatků a případných problémů a v neposlední řadě vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik  podle metodiky NEMOPAS.  Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě a je zde přiložena fotodokumentace.

Poptat službu

Inspekce nemovitosti KOMPLET

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, podrobný popis nemovitosti, závěrečné shrnutí dle jednotlivých technických oborů - výpis nejzásadnějších vad, nedostatků a případných problémů a v neposlední řadě vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik  podle metodiky NEMOPAS.

Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě a je zde přiložena fotodokumentace. U každého identifikovaného rizika či vady je dále stručně uveden možný způsob sanace a je stanoven hrubý cenový odhad předpokládaných nákladů. Na titulní straně je uvedena celková řádová cena všech sanací na nemovitosti.

Poptat službu