Prodávám nemovitost

Inspekce nemovitosti za účelem prodeje

Když prodáváte nemovitost, je nezbytné informovat kupujícího o všech známých technických vadách a stavu objektu. Tím se vyhnete potenciálním problémům, které mohou vyplynout z vaší odpovědnosti za skryté poruchy během následujících pěti let, jak stanoví občanský zákoník. Neinformování kupujícího o existujících vadách může vést k reklamacím a dokonce k vrácení části kupní ceny.

Prodávající má ze zákona povinnost seznámit kupujícího s technickým stavem a vadami prodávané nemovitosti a jistě se nechce dostat do vážných problémů daných jeho odpovědností za poruchy či vady v následujících pěti letech. V opačném případě riskuje jejich pozdější reklamaci, kvůli které může vracet i nemalou část kupní ceny. Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující neměl při jejím nákupu tušení, vzniká mu, v závislosti na rozsahu a povaze vad, zákonný nárok na reklamaci, kterou může uplatnit jedním ze tří způsobů dle svého výběru:

  • dodatečná sleva z kupní ceny
  • zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího
  • odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

Aby jste tomu předešli pozvěte si inspektory NEMOPAS, kteří provedou důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti a připraví vám detailní popis zachycující její technický stav.

Ceník služeb

Inspekce nemovitosti ZÁKLAD

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI , který obsahuje grafické vyhodnocení, podrobný popis nemovitosti, závěrečné shrnutí dle jednotlivých technických oborů - výpis nejzásadnějších vad, nedostatků a případných problémů + souhrnná fotodokumentace a v neposlední řadě vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS.

Poptat službu

Inspekce nemovitosti STANDARD

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, podrobný popis nemovitosti, závěrečné shrnutí dle jednotlivých technických oborů - výpis nejzásadnějších vad, nedostatků a případných problémů a v neposlední řadě vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě a je zde přiložena fotodokumentace.

Poptat službu