Akustika

Akustická pohoda v interiéru

Akustická pohoda v interiéru je jednou z nejdůležitějších vlastností domů a bytů. Při prohlídkách nemovitostí je to však vlastnost často podceňovaná. Každý člověk touží po klidném prostředí pro sebe i svoji rodinu. Proto je nutné při prohlídce nemovitosti věnovat akustice pozornost. Zvýšená aktivita v oblasti akustiky se při výběru vhodné nemovitosti pro život jistě vyplatí.

V následujících odstavcích jsou shrnuty postřehy a rady, které Vám mohou ulehčit odhalování akustických nepříjemností již ve fázi prohlídky nemovitosti. Z důvodu přehlednosti je popis akustických problémů rozdělen do tří skupin. A to na hluk uvnitř dané nemovitosti, hluk narušující akustickou pohodu ze sousedních prostor a hluk z vnějšího prostředí.

Hluk vznikající uvnitř nemovitosti

Jedná se o hluk technického zařízení (vodovod, odpady, sanitární vybavení) a hluk způsobený provozem v bytě nebo rodinném domě (hluk způsobený uživateli). Je nutné se zabývat nejen rozvody technického vybavení ale také zvukoizolačními vlastnostmi stěn a stropů v rámci bytu nebo rodinného domu.

Akustický průvodce při prohlídce nemovitosti:

 • při prohlídce postupně spusťte všechny vodovodní baterie a subjektivně vnímejte, zda výtokem vody nedochází k hlučnosti v ostatních částech nemovitosti, která by pro Vás byla nepřijatelná. Totéž platí o vodě dopadající do vany ze sprchové hlavice a splachování toalety.
 • Neprůzvučnost stěn a stropů roste s jejich plošnou hmotností - železobetonové stěny, stěny z plných cihel a stěny z akustických keramických děrovaných bloků vykazují vyšší neprůzvučnost než plynosilikátové bloky.
 • Neprůzvučnost příček a stropů s oboustranným opláštěním sádrokartonovými deskami závisí na jejich tloušťce (čím větší tloušťka, tím lépe), počtu vrstev opláštění (dvojité opláštění je lepší než jednoduché), a způsobu vyřešení konstrukčních detailů. Tyto příčky při prohlídce odlišíme od zděných poklepem prstem – ozve se výrazně dutý zvuk.
 • Rozvody vodovodu, odpadů a elektřiny v drážkách snižují neprůzvučnost stěn a to jak zděných tak lehkých sádrokartonových příček.
 • Posuvné vnitřní dveře v bytech jsou akusticky méně vhodné než dveře s klasicky zavíratelným křídlem – pozor na velikost spáry pod dveřním křídlem při zavřených dveřích.
 • Prosklené vnitřní dveře vykazují nižší neprůzvučnost než dveře plné

Kdy je vhodné požádat o pomoc odborníka:

 • V případech kdy máte zvýšené požadavky na zvukovou izolaci příček a stropů v bytě doporučujeme provést měření neprůzvučnosti. Za rizikové považujte zejména vnitřní příčky a stropní podhledy s opláštěním ze sádrokartonových desek.

Hluk ze sousedních prostor

Pro minimalizaci přenosu hluku ze sousedních prostor bytového domu (případně ze sousedního rodinného domu v řadové zástavbě) jsou nejdůležitější zvukoizolační vlastnosti obvodových konstrukcí (stěn, stropů, vstupních dveří).

Akustický průvodce při prohlídce nemovitosti 2:

 • věnujte pozornost sousedním prostorám bytu a to jak v horizontálním tak vertikálním směru – za rizikové považujte strojovny vzduchotechniky, strojovny výtahů, kotelny, garáže apod.
 • v případě, že s bytovou jednotkou sousedí strojovna vzduchotechniky nebo kotelna požadujte spuštění technologie na plný výkon (v případě výtahu jej nechte několikrát odjet a přijet do podlaží) a subjektivně vnímejte přenos hluku do prostor bytu. Tento test je ideální provádět ve večerních hodinách, kdy nebudete rušeni žádným jiným hlukem (např. dopravou). Zeptejte se na možnost doložení protokolu z měření hluku v daných prostorách – měření se standardně provádí při kolaudaci a v řadě případů budou dostupné.
 • v případě že bytová jednotka sousedí pouze s dalšími byty a schodišťovým prostorem (chodbou) věnujte pozornost materiálům ze kterých jsou stěny a stropy zhotoveny. Neprůzvučnost stěn a stropů roste s jejich plošnou hmotností - železobetonové stěny, stěny z plných cihel a stěny z akustických keramických děrovaných bloků vykazují vyšší neprůzvučnost než plynosilikátové bloky.
 • buďte velmi zdrženliví pokud budou mezibytové stěny tvořeny lehkými příčkami s opláštěním ze sádrokartonových desek
 • z hlediska neprůzvučnosti je nejvýhodnější těžký železobetonový strop – pozor na byty v posledních podlažích pod střešním prostorem, kde se často stává, že stropní konstrukce je tvořena pouze sádrokartonovou deskou a dochází k výraznému přenosu hluku mezi byty
 • při prohlídce proveďte test přenosu kročejového hluku ze společné chodby na podlaží ve kterém je Váš byt, ze schodiště a také z chodby o podlaží výše. Ideálním pomocníkem pro tento test je žena v botách na podpatcích procházející se po chodbě a schodišti, zatímco Vy subjektivně vnímáte úroveň přenosu kročejového hluku v obytných místnostech bytu.
 • při prohlídce bytu se Vám zřejmě nepovede provést výše popsaný test kročejového hluku z bytu o patro výše – je vhodné alespoň kontaktovat obyvatele domu a zeptat se na jejich spokojenost s přenosem kročejového hluku mezi byty.
 • disko klub ve sklepě domu není dobrý soused

Kdy je vhodné požádat o pomoc odborníka 2:

 • v případech jakýchkoliv pochybností při prohlídce doporučujeme kontaktovat odborníka, který provede prohlídku a měření – pozor zejména na sádrokartonové konstrukce a na konstrukce výrazně oslabené rozvody. Dvakrát pozor na stropy v posledním podlaží řešené pouze sádrokartonovými podhledy.
  Hluk z vnějšího prostředí

V této části se zabýváme hlukem spjatým s lokalitou stavby. Rozhodující pro ochranu interiéru před hlukem z exteriéru je kvalita obvodového pláště, zejména oken.

Akustický průvodce při prohlídce nemovitosti 3:

 • podkrovní byty se vyznačují nejhoršími vlastnostmi z hlediska ochrany proti hluku – pozor na výběr podkrovního bytu v lokalitě zasažené dopravním hlukem
 • akustická kvalita oken se poměřuje jejich třídou zvukové izolace (TZI 2 – standard, TZI 3 – nadstandard)
 • nepodceňujte hluk ze vzdálenějších zdrojů (dálnice, nebo průmyslové areály ve vzdálenosti 1-2 km). Při nepříznivých klimatických podmínkách může docházet k nepříjemnému přenosu hluku na větší vzdálenost. Proto navštivte nemovitost několikrát.
 • Při koupi nezastavěného pozemku nebo rodinného domu s pozemkem kde plánujete další výstavbu se vždy ujistěte, že vám stavbu povolí místní KHS z důvodu ochrany před hlukem. Pamatujte že pro stávající domy platí (např. pro hluk z dopravy) jiné požadavky (mírnější) než pro novou výstavbu.

Kdy je vhodné požádat o pomoc odborníka 3:

při koupi domu s pozemkem kde plánujete další výstavbu nebo při koupi nezastavěnéjho pozemku, který se nachází v blízkosti zdroje hluku (doprava, průmysl) vždy kontaktujte odborníka. Pamatujte na to, že nestačí fakt, že Vy jako stavebníci jste s lokalitou z hlediska hluku smířeni – pokud je lokalita zasažena nadměrným hlukem úřady Vám stavbu nemusí povolit. Legislativa v oblasti hluku je pro laika příliš složitá.