Nemopas přivítal přijetí novely, která zavádí energetické štítky budov

Nemopas přivítal přijetí novely, která zavádí energetické štítky budov

PRAHA 19. září 2012 – Leader na trhu inspekce vad nemovitostí Nemopas přivítal, že sněmovna dnes přehlasovala veto prezidenta a přijala novelu zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela zavádí povinnost vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy při každém prodeji nebo pronájmu budovy. 

Ctibor Hůlka, vedoucí projektu Nemopas k tomu dnes řekl: „Váhání s přijetím novely, která zavádí tzv. energetické štítky budov, se nemuselo Česku vyplatit. Pokud by totiž nedodrželo Evropskou komisí daný termín 9. leden 2013, kdy má být norma implementována do českého právního řádu, hrozila by Česku od EU pokuta. Čím kratší je čas od konečného schválení novely do její platnosti, tím horší by byl i kolaps.“

Novelizací zákona vznikne na trhu naráz poptávka po 30 až 40 tisících průkazů ročně, přičemž v současné době dosahuje asi osm až 12 tisíc ročně. Novela se velmi brzy dotkne realitního trhu. Zákon totiž říká, že údaje z průkazu musí být uvedeny už v reklamních materiálech při prodeji a pronájmu budov. Se zpracováním průkazů na nemovitosti inzerované od 1. 1. 2013 je tedy nutné začít dříve než v den vystavení nemovitosti na webových stránkách nebo tisku.

V současnosti se cena vyhotovení podobného průkazu pohybuje kolem 3 až 6 tisíc korun. Začátkem roku, jakmile si prodávající uvědomí novou povinnost, se skokově zvedne poptávka a to ovlivní i cenu. Krátkodobě, než se podaří uspokojit nárůst poptávky, se může cena průkazu zvýšit až na dvojnásobek. Pak pravděpodobně v důsledku zvýšení počtu znalců, kteří budou energetické posouzení nabízet, se cena opět sníží. Jde přitom o ceny na rodinný dům s projektovou dokumentací, kde není potřeba dělat průzkum.

Ročně se v Česku prodá asi 60.000 bytových nemovitostí. Z nich zhruba polovina je bytů, kterých se nové nařízení netýká. Majitelé bytů, které prodávají, mohou energetický štítek nahradit předložením tří ročních faktur za energie. Odhadem tedy zbývajících 30 až 40 tisíc nemovitostí (rodinných a bytových domů) se ale nová povinnost bude týkat.“

Energetický štítek je součástí Nemopasu

Energetický průkaz nemovitosti je součástí inspekce nemovitostí, kterou Nemopas nabízí. Pro prodávajícího je tak cenově výhodné pořídit si přímo celé hloubkové prověření nemovitosti - Nemopas, který mu umožní lépe nemovitost prodat, než jen samotný štítek, jehož cena se dnes pohybuje řádově kolem 3 až 6 tisíc korun. Celý Nemopas, který kromě energetické náročnosti budovy prověřuje šest dalších kritérií, se totiž u rodinného domu pohybuje od deseti tisíc korun.

Nemopas nabízí unikátní metodiku prověření nemovitosti včetně použití nejmodernější techniky proškolenými odborníky. Jako jediný na českém trhu zajišťuje certifikaci, která sestává ze sedmi základních kamenů:

  • Statické posouzení
  • Hydroizolace objektu
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Hlukové posouzení
  • Prověření plnění bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků
  • Posouzení stavu povrchů podlah, stěn apod.
  • Stav technického zařízení budovy (instalace, rozvody)

Kupující, který si přizve odborníky Nemopasu, získá kromě popisu aktuálního stavu domu navíc ocenění nemovitosti včetně vyčíslení nákladů na sanaci zjištěných vad. Inspektoři Nemopasu se opírají nejen o své mnohaleté zkušenosti a odbornost, ale i o výsledky měření nejmodernější technikou včetně termovize, zařízení pro měření vzduchotěsnosti nebo aparatury pro měření hluku. V tuto chvíli inspektoři působí po celé České republice.


Nemopas – je technická inspekce nemovitosti, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný stav objektu, budoucí náklady na sanaci vad. Tím výrazně usnadňuje uzavření obchodu a snižuje jeho rizika, zvyšuje důvěru mezi partnery, napomáhá dosažení férové ceny a urychluje proces uzavření obchodu.

Na zpracování unikátní metodiky inspekce nemovitostí pro Nemopas se podílel přední expert v oblasti vad staveb Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který je inspirátorem této služby v Česku.

Projekt Nemopas vznikl ve společnosti Dekprojekt ze skupiny DEK, což je největší dodavatel stavebních materiálů v ČR.

Kontakt: Marcela Fialková, mediální zastoupení Nemopas, tel: 724 090 754, e-mail: fialkova@profirelations.cz

Fotografie z provádění inspekcí nemovitostí v tiskové kvalitě, video v DV kvalitě a další materiály pro potřeby médií jsou ke stažení na www.nemopas.cz/media